e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na sastanku SEETO radne grupe u Baru u Crnoj Gori

VIJEST 

U Baru se održava 28. sastanak SEETO radne grupe, na kojem sudjeluju predstavnici Odjela željezničkih usluga HAKOM-a.
 
ZAGREB, 10. listopada 2017. – U Baru se od 9. do 11. listopada 2017. održava 28. sastanak SEETO radne grupe (South East Europe Transport Observatory - Prometni opservatorij za jugoistočnu Europu) kojoj je cilj, kroz promicanje suradnje na razvoju infrastrukture, povećati lokalne željezničke kapacitete za provedbu investicijskih programa te razvoj sveobuhvatne jedinstvene željezničke mreže.

U ime Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) na sastanku sudjeluju rukovoditeljica Odjela željezničkih usluga Željka Grgec, dipl. iur., i viši stručnjak za pravne poslove Dragica Flam, dipl. iur. Teme sastanka vezane su uz razvoj željezničke mreže i željezničkog prometa, a poseban osvrt bit će na implementaciji zakonodavstva Europske unije zemalja pristupnica. Gosti predavači prezentirat će iskustva sa željezničkim koncesijama, ERTMS (European Train Control System – Europski sustav upravljanja vlakovima), ITS (Itelligent Transport Systems), održavanje infrastrukture kao SEETO projekt, dok će novi željeznički prijevoznici  iznijeti  svoja iskustva u razvijanju privatnog željezničkog teretnog prijevoza. Osim navedenog, održavaju se okrugli stolovi o iskustvima i praksi regulatornih tijela, tijela za sigurnost željezničkog prometa i ministarstava nadležnih za željeznicu kako bi se ujednačile aktivnosti provedbe europskog zakonodavstva u zemljama pristupnicama. Također, iz željezničkog sektora bit će prezentirane i aktivnosti u kombiniranom prijevozu, regulatorni slučaj vezano za luku Bar (provjera pravila pristupa, nadležnosti, operator uslužnog objekta, pružatelj usluga i željeznički prijevoznici u luci Bar) što će predstavnik Europske komisije povezati s donošenjem nove smjernice za pristup uslužnim objektima. Na kraju sastanka, predstavnici SEETO radne grupe prezentirati će dosadašnje aktivnosti grupe.

                                                                                             # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr 
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 
 ispiši stranicu