e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Započela Svjetska konferencija o razvoju telekomunikacija (WTDC-17)

VIJEST

Međunarodna telekomunikacijska zajednica (ITU) organizira Svjetsku konferenciju o razvoju telekomunikacija (WTDC -17) koja se održava u razdoblju od 9. do 20. listopada 2017. u Buenos Airesu na temu ICT sektora kao temelja za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. Svjetska konferencija o razvoju telekomunikacija (WTDC) održava se jednom u četiri godine i služi kao priprema za Konferenciju opunomoćenika Svjetske telekomunikacijske zajednice (PP), glavnu konferenciju svih ITU članica na kojoj se odlučuje o budućoj ulozi organizacije u razvoju informatičkih i komunikacijskih tehnologija (ICT). Predstavnik RH na ovom skupu je pomoćnik ravnatelja HAKOM-a Marko Čavlović, dipl. oec.  

ZAGREB, 12. listopada 2017. – U Buenos Airesu, Argentina, u razdoblju od 9. do 20. listopada 2017. održava se, u organizaciji Međunarodne telekomunikacijske zajednice (ITU – International Telecommunication Union), Svjetska konferencija o razvoju telekomunikacija (WTDC-17 – World Telecommunication Development Conference 2017). Navedena konferencija održava se između dviju konferencija opunomoćenika Svjetske telekomunikacijske zajednice (PP - Plenipotentiary Conference), glavne konferencije svih ITU članica na kojoj se odlučuje o budućoj ulozi organizacije u razvoju informatičkih i komunikacijskih tehnologija (ICT). Ova Svjetska konferencija o razvoju telekomunikacija (WTDC-17) u pravi plan stavlja ICT sektor kao temelj za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja te služi kao glavna priprema za iduću Konferenciju opunomoćenika Svjetske telekomunikacijske zajednice (PP) koja će se održati iduće godine u razdoblju od 29. listopada do 16. studenog u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (Dubai).

U prva dva dana konferencije, osim pozdravnih govora čelnika Međunarodne telekomunikacijske zajednice (ITU) i visokopozicioniranih predstavnika Argentine kao domaćina, visokopozicionirani dužnosnici iz više različitih svjetskih država poslali su ključne poruke daljnjeg razvoja ICT sektora. Glavne strateške poruke odnosile su se na ulaganja u infrastrukturu koja je zapravo nužan preduvjet omogućavanja širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina. Osim ulaganja u infrastrukturu veliki je naglasak stavljen na 5G tehnologiju. Naime, 5G tehnologija ne omogućava samo velike prijenosne brzine, već omogućava masovnost odnosno povezanost (connectivity) između velikog broja različitih uređaja. Upravo je taj dio nužan za razvoj IoT-a (Internet of Things) koji sve više postaje naša sadašnjost ili bliska budućnost. Veliki naglasak stavljen je na razvoj pametnih gradova. Uz IoT je usko vezan pojam velikih podataka (Big data) koji zapravo znači obradu velike količine osobnih podataka koja će se obrađivati u jako kratkom vremenu i iz velikog broja izvora. Navedeno predstavlja dodatni izazov u zaštiti osobnih podataka na koji je također stavljen veliki naglasak, kao i na kibernetičku sigurnost kojom se sustavno i sveobuhvatno planiraju najvažnije aktivnosti u svrhu zaštite svih korisnika suvremenih elektroničkih usluga. Oko ovih glavnih izazova ICT sektora koji nas uvode u digitalno društvo postoji opće razumijevanje, međutim postoje određene razlike u dostizanju svih tih glavnih ciljeva.

Tijekom ove konferencije slavi se 25 godina od osnutka ITU-D, ITU-ove divizije za telekomunikacijski razvoj (ITU Telecommunication Development Sector - ITU-D). Povodom navedenog glavna tema konferencije u srijedu 11. listopada bila su dva okrugla stola na kojima su visokopozicionirani državni dužnosnici, uz predstavnike privatnog i javnog sektora te akademske zajednice, razgovarali o utjecaju ICT sektora kao temelja za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja te o tome kako će digitalna ekonomija izgledati u budućnosti. Na okruglom stolu sudjelovao je i gospodin Andrus Ansip, potpredsjednik Europske komisije zadužen za jedinstveno digitalno tržište. Četvrtak i petak, 12. i 13. listopada bit će uglavnom rezervirani za rad raznih odbora te popratna događanja. Na konferenciji, osim glavnih točaka, postoji niz popratnih događanja koji daju dodanu vrijednost samoj konferenciji. Od istih moguće je izdvojiti tematsku raspravu o ženama u ICT sektoru čiju je važnost i sam HAKOM prepoznao te svake godine u travnju organizira Dan djevojaka u ICT-u te, a kao drugi događaj, nužnost poticanja razvoja digitalnih vještina kod mladih jer upravo to osigurava kvalitetan razvoj digitalnog društva.
 
Osim prethodno spomenutih događanja postoje sastanci koordinacije predstavnika europskih zemalja na kojima se razgovaralo o ITU-D deklaraciji, strateškom i akcijskom planu te rezolucijama. Na navedenim sastancima definirana su zajednička europska stajališta.

Pomoćnik ravnatelja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a), Marko Čavlović, dipl. oec. predstavlja RH na Svjetskoj konferenciji o razvoju telekomunikacija (WTDC -17) u prvom tjednu u razdoblju od 9. do 13. listopada 2017.

Više informacija o samoj konferenciji, ključnim porukama razvoja ICT sektora te 25. godišnjici osnutka IDU-D može se pronaći na idućim poveznicama:

 
WTDC-17-1-20171012.jpg
WTDC-17-2-20171012.jpg
WTDC-17-3-20171012.jpg
WTDC-17-4-20171012.jpg
WTDC-17-5-20171012.jpg


                                                                                             # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr

 

 
O HAKOM-u:
 

HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.

 

 
 
 ispiši stranicu