e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Hrvatski sabor prihvatio konačni Prijedlog Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu

VIJEST

Novi Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu, pojednostavit će proceduru zaštite prava putnika.


ZAGREB, 16. listopada 2017. - Nakon provedene rasprave, Hrvatski sabor je u petak, 13. listopada 2017., na 5. sjednici, sa 104 glasa ˝za˝ i 12 suzdržanih, prihvatio konačni Prijedlog Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu. Novi Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu, pojednostavit će proceduru zaštite prava putnika i ojačati ulogu inspektora u zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu. Naime, putnik više neće morati istovremeno podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača pri željezničkom prijevozniku i prigovor HAKOM-u, već će se tek nakon dovršenog postupka pred Povjerenstvom moći obratiti HAKOM-u.

O ovoj točki dnevnog reda prethodno su se pozitivno očitovali saborski Odbor za zakonodavstvo kao i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Prijedlog zakona dostupan je putem poveznice https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2017/06%20lipanj/42%20sjednica%20Vlade%20Republike%20Hrvatske//42%20-%203.pdf
 
Rasprava o Prijedlogu Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu dostupna je putem poveznice http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=8659

                                                                                             # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr 
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.

 
 ispiši stranicu