e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

U Briselu održan 5. ˝BEREC-ov Stakeholder Forum˝

VIJEST

Na Forumu je predstavljen nacrt radnog programa BEREC-a za 2018. te je u okviru dvije panel rasprave raspravljano o najboljim regulatornim pristupima za promicanje novih modela ulaganja te ravnoteži između potrebe za zaštitom korisnika i poticanju inovacija. 


ZAGREB, 19. listopada 2017. - Europsko regulatorno tijelo za elektroničke komunikacije BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) u srijedu, 18. listopada, u Briselu je organiziralo svoj 5. ˝Stakeholder Forum˝. Riječ je o tradicionalnom godišnjem skupu koji okuplja predstavnike dionika tržišta elektroničkih komunikacija s ciljem razmjene mišljenja o temama koje su ključne za budućnost sektora, posebice u kontekstu zakonske rasprave o reviziji regulatornog okvira.

Na Forumu je predsjedavajući BEREC-a za 2018., g. Johannes Gungl, čelnik austrijskog regulatornog tijela (The Austrian Regulatory Authority for Broadcasting and Telecommunications - RTR), predstavio dionicima tržišta nacrt radnog programa BEREC-a za 2018. Nakon toga, održane su dvije panel rasprave na kojima su glavne teme bile najbolji regulatorni pristupi za promicanje novih modela ulaganja te ravnoteža između potrebe za zaštitom korisnika i poticanjem inovacija. 

Na kraju skupa, nazočnima se obratio potpredsjednik Europske komisije g. Andrus Ansip.

Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti (HAKOM) na 5. ˝Stakeholder Forumu˝ je predstavljao zamjenik predsjednika Vijeća HAKOM-a, Domagoj Jurjević, dipl. oec.

Više informacija dostupno je putem poveznice http://berec.europa.eu/eng/events/berec_events_2017/158-5th-berec-stakeholder-forum
 
                                                                                            # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr 
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.
 ispiši stranicu