e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Studeni '17

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje OPĆINA RAŠA (pdf)
Djelomično rješenje GRAD PREGRADA (pdf)
Djelomično rješenje GRAD VRBOVSKO (pdf)
Djelomično rješenje OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA (pdf)
Djelomično rješenje GRAD PULA (pdf)
Rješenje inspektora operatoru Tele2 d.o.o. u svezi nepravilnosti kod prijenosa broja (pdf)
Odluka o izmjeni Analize tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži (pdf)
Odluka kojom se utvrđuje da je zahtjev korisnika za korištenje univerzalne usluge pristupa internetu s brzinama prijenosa podataka od najmanje 1 Mbit/s, razuman (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture za trasu kabelske kanalizacije na administrativnom području grada Zaprešića – faza 2, u odnosu na trgovačko društvo 3t. Cable d.o.o. Opatija (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture za trasu kabelske kanalizacije na administrativnom području grada Zaprešića – faza 2, u odnosu na trgovačko društvo Fortis projekt d.o.o. Zagreb (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture za trasu kabelske kanalizacije na administrativnom području grada Zaprešića – faza 2, u odnosu na trgovačko društvo OT- Optima Telekom d.d. Zagreb (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
Prijedlog odluke u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu najma korisničke linije, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
Presude Upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsI-2292/15-12 radi poništavanja rješenja (pdf)
Presuda Upravnog suda u Rijeci, Poslovni broj: 6 UsI-1156/16-12 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: 18.UsI-3464/16-15 radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-202/16-9 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i izdavanje potvrde o pravu puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-130/17-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i izdavanje potvrde o pravu puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: Usž-3510/16-2 radi postupka prisilnog izvršenja (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: UsII-167/16-7 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i izdavanje potvrde o pravu puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj:UsII-131/17-6 radi naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: Usll-99/17-6 radi naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: Usll-129/17-7 radi naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: Usll-87/17-8 radi naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj: Usll-131/17-6 radi naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj:UsII-55/17-5 radi naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda, Poslovni broj:UsII-104/17-9 radi naknade za pravo puta (pdf)
                                                                                                          
 ispiši stranicu