e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na radionici u organizaciji Europske komisije i DG CONNECT-a u Briselu

VIJEST

Projektom mapiranja širokopojasnih usluga u Europi EK želi uspostaviti jedinstvenu platformu s podacima o infrastrukturi i uslugama unutar EU, koja će olakšati pokretanje investicija i zaštitu korisničkih prava kroz transparentnost objave kvalitete pruženih usluga.

 
ZAGREB, 23. studenoga 2017. - U Briselu se od 21. do 23. studenoga, u organizaciji Europske komisije (EK) i  DG CONNECT-a (Directorate General for Communications Networks, Content and Technology of the European Commission), održava četvrta radionica u svezi europskog  projekta “Mapping of Broadband Services in Europe”.

Pouzdani i valjani podaci o postojećim infrastrukturnim i širokopojasnim uslugama  su temelj za podršku postizanja ciljeva širokopojasne povezanosti digitalnog jedinstvenog tržišta (DSM). Stoga, EK projektom mapiranja širokopojasnih usluga u Europi želi uspostaviti jedinstvenu platformu s podacima o infrastrukturi i uslugama unutar EU, koja će olakšati pokretanje investicija i zaštitu korisničkih prava kroz transparentnost objave kvalitete pruženih usluga. Nakon treće radionice održane u srpnju 2017.,  EK je ugradila povratne informacije od svih sudionika radionice, nastavila s prikupljanjem podataka od nacionalnih inicijativa širokopojasnog mapiranja te dalje razvijala ovu jedinstvenu EU platformu za mapiranje i vizualizaciju povezivosti i kvalitete usluge unutar EU i EEA.

Na ovoj radionici EK će predstaviti napredak i stanje projekta, osobito dosadašnja iskustva u procesu dostave podataka s pojedinim zemljama članicama. Usporedit će se različite metodologije mapiranja pojedinih zemalja članica, predstaviti kratkoročna rješenja vezano za jedinstveno mapiranje  kako bi se omogućio europski pogled na QoS (kvalitetu usluga). Na radionici će pojedine  zemlje članice prezentirati svoju nacionalnu inicijativu mapiranja (npr. Belgija, Češka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Poljska, Slovačka). Hrvatsku nacionalnu inicijativu širokopojasnog mapiranja, koju omogućava HAKOM kroz aplikaciju GIS portal,  prezentirati će HAKOM-ovi stručnjaci Vesna Gašpar, dipl. ing. el. i mr. sc. Josip Šajnović, dipl. ing. el. Ujedno će EK prezentirati i operativne upute za mapiranje podataka na jedinstvenom EU portalu. Raspravljat će se o usporedivosti nacionalnh metodologija prikupljanja podataka te daljnjih potrebnih koraka prije javne objave ovog EU portala.

                                                                                             # # # 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta. 

 
 ispiši stranicu