e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM-ovi stručnjaci na konferenciji KOM 2017

VIJEST

Konferencija o elektroničkim komunikacijskim tehnologijama i normama u informatici KOM 2017 održava se 27. i 28. studenoga, a teme konferencije na kojoj sudjeluju i HAKOM-ovi stručnjaci su: ˝Mreže i mrežne tehnologije˝, ˝Razvoj telekomunikacija i usluga˝, ˝Upravljanje mrežama i primjeri˝ i ˝Sigurnost i zaštita mreža˝.

 
ZAGREB, 27. studenoga 2017. - Dvodnevna konferencija o elektroničkim komunikacijskim tehnologijama i normama u informatici KOM 2017 otvorena je ovog ponedjeljka, 27. studenoga, u Zagrebu. Teme ovogodišnje konferencije su: ˝Mreže i mrežne tehnologije˝, ˝Razvoj telekomunikacija i usluga˝, ˝Upravljanje mrežama i primjeri˝ i ˝Sigurnost i zaštita mreža˝.
 
Konferenciju je otvorio ravnatelj Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) mr. sc. Mario Weber, koji će prvog dana konferencije održati izlaganje na temu ˝Regulatorni izazovi razvoja pametnih gradova˝. Izlaganje na temu ˝Tržište elektroničkih komunikacija u RH˝ održao je HAKOM-ov stručnjak za analizu tržišta Jurica Bradvić, bacc. oec, koji je predočio stanje tržišta elektroničkih komunikacija, uključujući usluge u pokretnoj i nepokretnoj mreži, uslugu širokopojasnog pristupa internetu te uslugu televizije. Za svako područje dan je pregled i analiza stanja te tendencija kretanja kao i usporedba pokazatelja širokopojasnog pristupa internetu u Republici Hrvatskoj sa zemljama Europske Unije.
 
U sklopu konferencije održat će se i panel rasprava na temu ˝Financiranje širokopojasnih mreža putem EU fondova i privatnih sredstava˝, na kojoj će uvodno predavanje održati viši stručnjak za projekte sufinancirane iz fondova EU Kristina Ćosić, dipl. ing., a moderator panel rasprave bit će rukovoditeljica HAKOM-ovog Odjela za Fondove EU Ivana Madžar, dipl. oec. Sudionici okruglog stola  bavit će se temom mogućnosti i načina financiranja razvoja širokopojasnih mreža u Republici Hrvatskoj. Kroz diskusiju sa operatorima i predstavnicima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU), steći će se uvid u planirana buduća ulaganja na komercijalnim područjima kao i interes operatora za suradnju sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave na projektima razvoja širokopojasne infrastrukture sufinanciranima iz sredstava fondova EU. Razmatrati će se kako dostupna bespovratna sredstva iz državnih potpora usmjeriti u postizanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva koji se odnose na stvaranje novih vrijednosti u smislu socio-ekonomskog, društvenog i demografskog razvoja, te na optimizaciju učinaka takvih ulaganja.
 
 
Više informacija o konferenciji može se vidjeti putem poveznice http://kom.conferenceatnet.com/
  
                                                                                             # # # 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta. 
 ispiši stranicu