e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM-ovi stručnjaci u Briselu na 14. sastanku Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu (ENRRB)

VIJEST

ENRRB je savjetodavno tijelo Europske komisije koje razmatra pitanja i praksu iz područja tržišta željezničkih usluga, a s ciljem usklađivanja istih na razini Europske unije.

ZAGREB, 29. studenoga 2017. – u Briselu se 28. i 29. studenoga 2017. održao 14. sastanak Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu (ENRRB – European Network of Rail Regulatory Bodies). ENRRB je savjetodavno tijelo Europske komisije koje razmatra pitanja i praksu iz područja tržišta željezničkih usluga, a s ciljem usklađivanja istih na razini Europske unije. U ime Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) na sastanku su sudjelovale viši stručnjak za pravne poslove Dragica Flam, dipl. iur., i stručnjak za željezničke usluge Katarina Nikolić, dipl. oec.

U sklopu okruglog stola, raspravljalo se o najznačajnijim postupcima i organizacijskim promjenama koje su se dogodile u razdoblju od prethodnog sastanka u lipnju. Ključna tema sastanka bio je test ekonomske ravnoteže, o čemu je prezentaciju imalo poljsko regulatorno tijelo (UTK). Predstavnici Komisije prezentirali su Nacrt provedbenog akta o testu ekonomske ravnoteže, dok su regulatorna tijela koja nadziru ugovore o pružanju javnih usluga podijelila svoja iskustva o navedenom. Nadalje, u okviru okruglog stola raspravljalo se i o Provedbenoj uredbi o načinima računanja direktnih troškova.

Osim rasprave o navedenim temama, predstavnici regulatornog tijela iz Francuske (ARAFER) održali su prezentaciju na temu učinkovitosti željezničkog sektora na regionalnoj razini i usporedba između francuskih regija.  Španjolsko regulatorno tijelo (CNMC) je prezentiralo naknade za pristup i njihov utjecaj na tržišno natjecanje, a austrijsko regulatorno tijelo je održalo prezentaciju na temu mjerenja energije.

Europska komisija je dala pregled delegirane odluke koja zamjenjuje Aneks VII Direktive 2012/34/EU, najnovije informacije vezano za razvoj obrasca za opis uslužnog objekta i informacije o spektru za GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail).

                                                                                              # # # 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta. 
 ispiši stranicu