e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na sastanku TCAM Odbora i TCAM radne skupine u Briselu

VIJEST

Najvažnije teme sastanka vezane su uz nove politike povezane sa radijskom opremom, usklađene norme, primjenu direktive na određenu vrstu opreme, izradu delegiranih akata i uputa povezanih sa primjenom odredbi direktive o radijskoj opremi.

 
ZAGREB, 1. prosinca 2017. - U Briselu se održava 46. sastanak TCAM Odbora (Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee) i 12. redovni sastanak TCAM radne skupine. TCAM je savjetodavni i regulatorni odbor koji pomaže Europskoj komisiji po pitanju tehničke ocjene sukladnosti i nadzora tržišta radijske opreme.
 
Na sastanku TCAM Odbora raspravlja se o inicijativama politika Komisije u svezi s umjetnom inteligencijom i internetom stvari, računalnoj sigurnosti, e-privatnosti, kooperativnim inteligentnim transportnim sustavima (C-ITS) i EASA regulativi. TCAM Odbor i TCAM radna skupina će raspravljati obveze vezane uz uporabu radijske opreme, ograničenja uporabe spektra, dostavu obavijesti o reguliranim radijskim sučeljima, pametnim satovima i prijetnjama ugroze privatnosti i sigurnosti djece, uporabi globalnog navigacijskog sustava Galileo kod poziva hitnih službi, primjenjivosti Direktive o radijskoj opremi (RED) i RED priručniku, usklađenim normama i njihovoj objavi u službenom glasilu EU, mjernoj nesigurnosti i najčešćim nedostacima u normama.        

Također, sudionici će biti upoznati sa aktivnostima i rezultatima povezanih odbora, udruženjima povezanim s ocjenom sukladnosti, tijelima nadležnim za nadzor tržišta, normizacijskim tijelima i predstavnicima korisnika.

Na sastanku TCAM Odbora sudjeluju isključivo predstavnici zemalja članica EU, dok u radu TCAM radne skupine sudjeluju i predstavnici industrije, kroz udruženja kao što su Cable Europe, CECED, Digital Europe, Orgalime, GSMA, MMF, IARU, LPRA, normizacijska tijela CENELEC, ETSI, kao i predstavnici udruženja prijavljenih tijela RED CA, udruženja potrošača (ANEC) te predstavnici ECC-a. Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti (HAKOM) predstavlja viši stručnjak za RiTT opremu Tomislav Bartolec, dipl. ing.

                                                                                             # # # 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta. 
 
 ispiši stranicu