e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM: Prijevoz robe željeznicom i dalje u porastu

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Tržište teretnog željezničkog prijevoza nastavlja rast i u trećem tromjesečju. Pokazatelj toga je porast količine prevezene robe u trećem tromjesečju 2017. za 27 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

 
ZAGREB, 4. prosinca 2017. – Poslovna aktivnost teretnih željezničkih prijevoznika u stalnom je porastu od 2013.,  kada je liberalizirano tržište željezničkih usluga. Ukupna količina prevezene robe porasla je za 27 posto u trećem tromjesečju 2017., u odnosu na isto razdoblje prošle godine kao i ukupni ostvareni tonski kilometri koji su porasli za 23 posto.
 
U istoj vremenskoj usporedbi povećano je korištenje željezničke infrastrukture za 3 posto više vlak kilometara, što je osnovni pokazatelj korištenja minimalnog pristupnog paketa. Upravitelj infrastrukture, osim povećanja korištenja minimalnog pristupnog paketa, imao je značajno povećanje korištenja uslužnih objekata kolosijeka za garažiranje i to za 75 posto.
 
Novi teretni željeznički prijevoznici ostvarili su ukupno 94 posto više tonskih kilometara u trećem tromjesečju 2017., u usporedbi s istim tromjesečjem prošle godine, što je ključni pokazatelj intenzivnog rada prijevoznika kao i nastavak rasta udjela novih željezničkih prijevoznika na tržištu željezničkog teretnog prijevoza u RH. Kada govorimo o usporedbi istih razdoblja, primjećuje se i povećanje rada povijesnog teretnog željezničkog prijevoznika HŽ Cargo d.o.o., koji je ostvario 11 posto više tonskih kilometara.
 
Na ukupnom tržištu teretnog željezničkog prijevoza, udio novih teretnih prijevoznika u trećem tromjesečju 2017., mjeren količinom prevezene robe, iznosi 31 posto, što je povećanje za 6 posto u odnosu na prethodno tromjesečje 2017. i 15 posto više u usporedbi s istim tromjesečjem prošle godine. Udio na tržištu mjeren ostvarenim tonskim kilometrima nije se promijenio u odnosu na drugo tromjesečje ove godine i iznosi 24 posto, ali je 8 posto viši gledajući treće tromjesečje 2016. godine.
 
Uspoređujući treće tromjesečje 2016. i isto tromjesečje 2017., u putničkom željezničkom prijevozu, usporen je pad broja prevezenih putnika. Tako je u spomenutom tromjesečju ove godine pad od 1 posto u odnosu na isto tromjesečje prošle godine, dok je za navedeni period broj ostvarenih putničkih kilometara niži za 13 posto.

Pokazatelji tržišta željezničkih usluga dostupni su putem poveznice
http://www.hakom.hr/default.aspx?id=60


                                                                                             # # # 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta. 
 ispiši stranicu