e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Prosinac '17

Odluke, rješenja i presude
Odluke i rješenja
Rješenje - HT kršenje regulatorne obveze nediskriminacije (pdf)
Djelomično rješenje OPĆINA FARKAŠEVAC (pdf)
Djelomično rješenje OPĆINA LOVRAN (pdf)
Djelomično rješenje OPĆINA VELIKA TRNOVITICA (pdf)
Djelomično rješenje OPĆINA VIŠKOVO (pdf)
Djelomično rješenje GRAD NOVALJA (pdf)
Djelomično rješenje OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC (pdf)
Djelomično rješenje GRAD OZALJ (pdf)
Cjelovito rješenje OPĆINA ŠESTANOVAC (pdf)
Djelomično rješenje OPĆINA GROŽNJAN (pdf)
Odluka o oduzimanju dozvole za uporabu radiofekvencijskog spektra (pdf)
Rješenje kojim se odbija kao neosnovan zahtjev VIPnet-a d.o.o. u regulatornom sporu pokrenutom protiv Hrvatskog Telekoma d.d., u svezi primjene ugovora o međusobnom povezivanju te kojim se odbacuje zbog nenadležnosti protuzahtjev Hrvatskog Telekoma d.d. (pdf)
Rješenje u regulatornom sporu pokrenutom na zahtjev VIPnet-a d.o.o. protiv Hrvatskog Telekoma d.d., kojim se usvaja zahtjev VIPnet-a d.o.o. i nalaže Hrvatskom Telekomu d.d. da VIPnet-u d.o.o. obračuna i izvrši povrat razlike više naplaćenih mjesečnih naknada za veleprodajni širokopjasni pristup na Etherenet razini (pdf)
Rješenje operatoru VIPnet d.o.o. u svezi nepravilnosti kod promjene operatora s prijenosom broja (pdf)
Rješenje u regulatornom sporu pokrenutom na zahtjev Terrakoma d.o.o. protiv Hrvatskog Telekoma d.d., kojim se Hrvatskom Telekomu d.d. nalaže da Terrakomu d.o.o. obračuna korišteni kapacitet usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa za razdoblje od kolovoza 2016. do kolovoza 2017. prema cijenama za Ethernet razinu (pdf)
Odluka u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu najma korisničke linije (pdf)
Odluka o dodjeli financijskih sredstava Ministarstvu unutarnjih poslova, u svrhu nastavka provedbe Projekta proširenja kapaciteta i funkcionalnosti Sustava za upravljanje i koordinaciju snagama (eOKC) (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture za trasu kabelske kanalizacije na administrativnom području grada Zaprešića – faza 2, u odnosu na trgovačko društvo Univerzalne telekomunikacije d.d. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture za trasu kabelske kanalizacije na administrativnom području grada Zaprešića – faza 2, u odnosu na trgovačko društvo Totalna Televizija d.o.o. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture za trasu kabelske kanalizacije na administrativnom području grada Zaprešića – faza 2, u odnosu na trgovačko društvo Terrakom d.o.o. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture za trasu kabelske kanalizacije na administrativnom području grada Zaprešića – faza 2, u odnosu na trgovačko društvo Telur d.o.o. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture za trasu kabelske kanalizacije na administrativnom području grada Zaprešića – faza 2, u odnosu na trgovačko društvo Supra Net d.o.o. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture za trasu kabelske kanalizacije na administrativnom području grada Zaprešića – faza 2, u odnosu na trgovačko društvo SOKOL d.o.o. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture za trasu kabelske kanalizacije na administrativnom području grada Zaprešića – faza 2, u odnosu na trgovačko društvo Softnet d.o.o. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture za trasu kabelske kanalizacije na administrativnom području grada Zaprešića – faza 2, u odnosu na trgovačko društvo OT- Optima Telekom d.d. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture za trasu kabelske kanalizacije na administrativnom području grada Zaprešića – faza 2, u odnosu na trgovačko društvo OMONIA d.o.o. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture za trasu kabelske kanalizacije na administrativnom području grada Zaprešića – faza 2, u odnosu na trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture za trasu kabelske kanalizacije na administrativnom području grada Zaprešića – faza 2, u odnosu na trgovačko društvo KTV TELEKOM d.o.o. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture za trasu kabelske kanalizacije na administrativnom području grada Zaprešića – faza 2, u odnosu na trgovačko društvo itSoft d.o.o. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture za trasu kabelske kanalizacije na administrativnom području grada Zaprešića – faza 2, u odnosu na trgovačko društvo Iskon Internet d.d. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture za trasu kabelske kanalizacije na administrativnom području grada Zaprešića – faza 2, u odnosu na trgovačko društvo Infrastruktura d.o.o. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture za trasu kabelske kanalizacije na administrativnom području grada Zaprešića – faza 2, u odnosu na trgovačko društvo Elektro imber d.o.o. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture za trasu kabelske kanalizacije na administrativnom području grada Zaprešića – faza 2, u odnosu na trgovačko društvo BTnet d.o.o. (pdf)
Rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture za trasu kabelske kanalizacije na administrativnom području grada Zaprešića - faza 2, u odnosu na trgovačko društvo Akton d.o.o. (pdf)
Odluke notificirane Europskoj komisiji
Prijedlog odluke o uvjetima IP međupovezivanja, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji (pdf)
Prijedlog u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji  (pdf)
Presude Upravnog suda
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj:18.UsI-135/16-9  radi rješavanja spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga (pdf)
Presuda Upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj:UsI-3522/15-11 radi rješavanja spora između korisnika i operatora (pdf)
Presude Visokog upravnog suda
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni bro: Usll-106/17-08 radi utvrđivanja infrstrukturnog operatora, izdavanje potvrde o pravu puta i utvrđivanju naknade za pravo puta (pdf)
Presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu, Poslovni broj: Usll-72/17-9 radi utvrđivanja infrastrukturnog operatora i izdavanje potvrde o pravu puta (pdf)
                                                                                                        
 ispiši stranicu