e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na završnoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a

VIJEST

Na sjednici, koja je održana u Kopenhagenu, glavne teme bile su vezane uz usvajanje važnih dokumenata poput godišnjeg programa rada BEREC-a za 2018, BEREC-ovog komunikacijskog plana za 2018, izvješća vezanog uz implementaciju obveza o mrežnoj neutralnosti na temelju Uredbe o mrežnoj neutralnosti te daljnja rasprava o reviziji regulatornog okvira za elektroničke komunikacije

ZAGREB, 8. prosinca 2017. – U Kopenhagenu, Danska, održana je 7. i 8. prosinca završna ovogodišnja Plenarna sjednica europskog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije BEREC-a (Body of European Regulators for Electronic Communications), na kojoj su glavne teme bile vezane usvajanje važnih dokumenata poput godišnjeg programa rada BEREC-a za 2018, BEREC-ovog komunikacijskog plana za 2018, izvješća vezanog uz implementaciju obveza o mrežnoj neutralnosti na temelju Uredbe o mrežnoj neutralnosti  te daljnja rasprava o reviziji regulatornog okvira za elektroničke komunikacije.

Kao i svake godine, BEREC za završnoj Plenarnoj sjednici usvaja godišnji program rada za iduću godinu. Tako je na ovoj sjednici usvojen godišnji program rada za 2018. i s njime usko povezani komunikacijski plan BEREC-a za 2018. Komunikacijski plan sadrži 5 komunikacijskih aktivnosti koje su direktno povezane s 5 glavnih strateških aktivnosti BEREC-a u 2018. Kako je važno da BEREC ima planove za srednjoročno razdoblje, oba dokumenta su u potpunosti usklađena sa srednjoročnom strategijom BEREC-a koja je usvojena na trećoj Plenarnoj sjednici BEREC-a održanoj u Bukureštu početkom listopada.  

BEREC je krajem kolovoza prošle godine donio Smjernice koje regulatornim tijelima u EU pomažu u obavljanju nadzora i kontrole provedbe Uredbe o mrežnoj neutralnosti, čija je svrha omogućiti svim korisnicima nediskriminirajući i transparentan pristup otvorenom internetu. Na ovoj Plenarnoj sjednici BEREC-a usvojeno je izvješće koje prikazuje aktivnosti  regulatornih tijela za razdoblje od 30. travnja 2016. do 30. travnja 2017. vezano uz implementaciju obveza o mrežnoj neutralnosti na temelju Uredbe o mrežnoj neutralnosti. 

Na posljednjoj sjednici u godini uvijek se bira čelništvo tijela za buduće razdoblje, odnosno potpredsjedavajući BEREC-a za 2018. i predsjedavajući BEREC-a za 2019. Tako će potpredsjedavajući u 2018. biti gospodin George Michaelides (OCECPR - Cipar) i gospodin Dan Sjöblom (PTS - Švedska), a predsjedavajući BEREC-a u 2019., koji je ujedno i potpredsjedavajući u 2018., bit će gospodin Jeremy Godfrey (ComReg – Irska).

U ime Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) na Plenarnoj sjednici BEREC-a sudjelovali su predsjednik Vijeća HAKOM-a, dr. sc. Dražen Lučić i pomoćnik ravnatelja HAKOM-a Marko Čavlović, dipl. oec.
 
Više informacija može se pronaći putem poveznice http://berec.europa.eu/eng/events/berec_events_2017/149-33rd-berec-plenary-meetings-in-copenhagen-denmark.
 
Berec1-20171208.jpg
Berec2-20171208.jpg
 

                                                                                             # # # 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta. 
 ispiši stranicu