e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 13. prosinca 2017.

 Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 13. prosinca 2017.:
 
  • doneseno je rješenje u regulatornom sporu pokrenutom na zahtjev Terrakoma d.o.o. protiv Hrvatskog Telekoma d.d., kojim se Hrvatskom Telekomu d.d. nalaže da Terrakomu d.o.o. obračuna korišteni kapacitet usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa za razdoblje od kolovoza 2016. do kolovoza 2017. prema cijenama za Ethernet razinu - poveznica
     
  • donesena je odluka u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu najma korisničke linije - poveznica 
     
  • donesena je odluka o dodjeli financijskih sredstava Ministarstvu unutarnjih poslova, u svrhu nastavka provedbe Projekta proširenja kapaciteta i funkcionalnosti Sustava za upravljanje i koordinaciju snagama (eOKC) - poveznica 
     
  • usvojen je prijedlog Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama, u svrhu dostave Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja radi izdavanja suglasnosti
 ispiši stranicu