e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM: Hrvatska u društvu zemalja s najvećim napretkom na ljestvici IDI indeksa koji objavljuje ITU, a koji mjeri stupanj razvoja ICT-a

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

U pregledu globalnog razvoja ICT-a, temeljenom na međunarodno usporedivim podatcima, Republika Hrvatska je zauzela 36. mjesto (42. u 2016.) i time se svrstala među 6 zemalja koje su napredovale za 5 ili više mjesta u odnosu na 2016. 
 

ZAGREB, 20. prosinca 2017. – Međunarodna telekomunikacijska zajednica (International Telecommunication Union - ITU) objavila je globalno izvješće o informatičkom društvu „Measuring the Information Society Report 2017“. Izvješće analizira razvoj ICT-a u svim članicama UN-a, a sastavni dio izvješća je i indeks razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT Development Index - IDI) kao mjera kojom se mogu uspoređivati zemlje prema stupnju razvoja ICT-a. Hrvatski IDI je zabilježio rast s 6,96 u 2016. na 7,24 u 2017. te Hrvatska zauzima 36. mjesto u svijetu i time se svrstala među 6 zemalja koje su napredovale za 5 ili više mjesta s obzirom da je prošle godine zauzimala 42 mjesto. Gledajući samo Europu, Republika Hrvatska je ostvarila najveći napredak na ljestvici (napredak za 6 mjesta) zauzevši 24. mjesto u odnosu na 30. mjesto u 2016. Za usporedbu, iza Hrvatske su Grčka, Litva, Češka Republika, Italija, Mađarska i Poljska.

IDI indeks se sastoji od indeksa pristupa ICT-u, indeksa korištenja ICT-a i indeksa ICT vještina. ITU izračunava IDI indeks temeljem podataka koje prikuplja HAKOM putem tromjesečnih statističkih upitnika koji su provjereni i objavljeni na stranicama HAKOM-a. Republika Hrvatska je u sve tri kategorije ostvarila rast, dok se najveći napredak bilježi u dijelu korištenja ICT-a (ICT use) čiji indeks je narastao sa 6,05 na 6,45. Tome najviše pridonosi značajan rast broja aktivnih korisnika širokopojasnog pristupa internetu putem pokretne mreže, čije su cijene prema navedenom izvješću među najnižima u svijetu u odnosu na bruto nacionalni dohodak.

Na kraju izvješća, u dijelu koje se odnosi na Hrvatsku, ITU zaključuje da Republika Hrvatska ima dobro razvijenu telekomunikacijsku infrastrukturu te da nastavlja ulagati u njenu modernizaciju. ITU također navodi da je penetracija ICT-a po kućanstvima relativno visoka, a broj ljudi koji koriste internet je kontinuirano u porastu.

Cijelo izvješće može se pronaći na poveznici https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2017.aspx


                                                                                            # # #
 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  
 ispiši stranicu