e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM: U 2018. zahtjev za potvrdu glavnog projekta moći će se podnijeti online

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE


Aplikativno rješenje ˝e-Glavni projekt˝ u značajnoj mjeri olakšat će korisnicima proceduru ishođenja građevinske dozvole. Tijekom 2018. HAKOM nastavlja projekt uspostave baze podataka o elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi (EKI-u), a nastavljaju se i aktivnosti na izradi novog europskog regulatornog okvira za područje elektroničkih komunikacija, u čijem su fokusu mreže pokretnih komunikacija 5. generacije (5G).

  
ZAGREB, 28. prosinca 2017. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) tijekom 2018. nastavit će unaprjeđivati svoj program e-Agencija, a u operativni rad početkom godine bit će pušteno još jedno aplikativno rješenje koje će unaprijediti poslovne procese, ali i u značajnoj mjeri olakšati korisnicima proceduru ishođenja građevinske dozvole. Riječ je o aplikativnom rješenju ˝e-Glavni projekt˝ kojim će se omogućiti online podnošenje zahtjeva za potvrdu glavnog projekta. Otkako je 2010. pokrenuta e-Agencija, implementiran je čitav niz programskih aplikacija s fokusom na unaprjeđenje poslovnih procesa korištenjem internetski orijentiranih tehnologija. Program e-Agencije temeljen je na konceptu elektroničke uprave, orijentiran prvenstveno na internetski pristup i to kroz komunikacijski kanal regulator-građani i regulator-gospodarstvo. Integrirani, modularni informacijski sustav e-Agencije otvoren je prema drugim tehnologijama i standardnim protokolima, a okrenut prema korisničkim potrebama. Program e-Agencija u 2018. usredotočit će se na implementaciju web temeljenih i korisnicima orijentiranih aplikacija, smanjivanje vremena koje korisnik mora provesti u interakciji s regulatorom kroz aplikativna rješenja bez višekratnog podnošenja podataka, daljnjoj automatizaciji poslovnih procesa koja će ubrzati obavljanje zadataka i unaprijediti praćenje ključnih pokazatelja te povećanju sigurnosti i raspoloživosti informacijskog sustava.

Tijekom 2018. HAKOM će nastaviti projekt uspostave baze podataka o elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi (EKI-u) te se nastavlja s postupcima ozakonjenja, odnosno sređivanjem stanja oko korištenja postojeće EKI bez ugovora. Također, nastavljaju se aktivnosti oko rješavanja zahtjeva vlasnika nekretnina za utvrđivanjem naknade za pravo puta. Nastavit će se projekti nadzora nad održavanjem sigurnosti i cjelovitosti elektroničke komunikacijske mreže i infrastrukture kao i praćenje parametara kvalitete pruženih usluga (HAKOMetar i HAKOMetar Plus) te zaštita pristupa otvorenom internetu kroz nadzor i praćenje izvršenja obveza propisanih Uredbom (EU) 2015/2120 i pripadajućim BEREC-ovim smjernicama.

HAKOM će i u nadolazećoj 2018. godini intenzivno nastaviti sa aktivnostima koje se odnose na provedbu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP) te na razvoj pristupnih mreža sljedeće generacije, a koje su sufinancirane  sredstvima Europske unije. U okviru navedenih aktivnosti, HAKOM će predstavljati Republiku Hrvatsku na međunarodnoj razini te jačati stručne kompetencije i usvajati relevantne mjere vezane za unapređenje širokopojasnog pristupa u RH.
 
Također, HAKOM će i dalje intenzivno raditi na izradi novog europskog regulatornog okvira za područje elektroničkih komunikacija, u čijem su fokusu mreže pokretnih komunikacija 5. generacije (5G). 5G tehnologije bi trebale omogućiti cijeli niz novih primjena u zdravstvu, energetici i prometu, kao i nove i kvalitetnije usluge u pokretnim komunikacijama. HAKOM će u 2018. nastaviti s radom u radnoj skupini koja se bavi izazovima koje postavlja 5G, u tehničkom i regulatornom pogledu. Cilj skupine je predvidjeti sve moguće poteškoće pri implementaciji 5G tehnologije te njihovo otklanjanje.

U 2018. nastavit će se raditi na izradi prijedloga Strategije i provođenja aktivnosti definiranih Strategijom prelaska digitalne zemaljske televizije na sustav DVB-T2 i dodjele frekvencijskog pojasa 700 MHz. S obzirom na to da je u suradnji s regulatorima susjednih zemalja tijekom 2017. usklađen frekvencijski plan za DTV u pojasu 470-694 MHz, tijekom 2018. se još očekuju dogovori oko parametara za odašiljače lokalnih televizija. Također, očekuje se daljnje međunarodno usklađivanje frekvencijskih pojaseva namijenjenih za digitalni radio, čija će uspješnost ovisiti i o spremnosti susjednih zemalja na dogovore.

HAKOM i u narednoj godini planira nastaviti aktivnosti na domaćem i međunarodnom planu koje bi doprinijele uklanjanju preostalih nekoordiniranih talijanskih TV odašiljača, kao i rješavanju problema talijanskih smetnji na području FM radija. Naime, HAKOM je ovogodišnjom mjernom akcijom potvrdio isključivanje većine dominantnih ometajućih TV odašiljača iz Italije što je doprinijelo rješavanju najvećeg dijela talijanskih TV smetnji koje datiraju unazad nekoliko desetljeća time značajno poboljšan prijam hrvatskih televizijskih programa u digitalnim regijama D5 (Istarska županija i Primorsko-goranska županija), D7 (Zadarska županija i Šibensko-kninska županija), D8 (Splitsko-dalmatinska županija) i D9 (Dubrovačko-neretvanska županija). Nažalost, rad talijanskih odašiljača na hrvatskim TV kanalima nije još u potpunosti prestao, a što je važno i za buduće replaniranje digitalne TV mreže u Republici Hrvatskoj kako bi se omogućilo uvođenje novih mreža pokretnih komunikacija u frekvencijskom pojasu 700MHz.  

Kao regulator tržišta elektroničkih komunikacija, HAKOM će i u nadolazećoj godini posebnu pozornost posvetiti edukaciji korisnika s ciljem zaštite njihovih prava te će se nastaviti projekt edukacije roditelja i učenika o sigurnosti djece na internetu. Riječ je o radionicama koje HAKOM-ovi stručnjaci sustavno provode u suradnji s osnovnim školama, a početkom godine planirana je objava i nove redizajnirane brošure koja treba doprinijeti odgovornom ponašanju prilikom korištenja mrežnih tehnologija, prvenstveno interneta, prevenciji cyberbullyinga i sigurnijoj upotrebi društvenih mreža. U 2018. HAKOM će distribuirati i brošuru o obvezama i pravima putnika u željezničkom prijevozu.


                                                                                             # # #
 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  
 
 ispiši stranicu