e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Na HAKOM-ovoj web stranici dostupan videozapis na temu razvoja širokopojasnog pristupa u ˝bijelim područjima˝

VIJEST 

„Bijela područja“ su ona područja u kojima ne postoji odgovarajuća NGA širokopojasna mreža i niti jedan operator ne planira graditi NGA širokopojasnu mrežu u iduće tri godine. Primjena državnih potpora opravdana je samo u „bijelim područjima“.

ZAGREB, 5. siječnja 2018. - U cilju što boljeg informiranja javnosti o mogućnostima i prednostima širokopojasnog pristupa sljedeće generacije kao i promicanja izgradnje širokopojasne infrastrukture uz pomoć državnih potpora, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) izradila je videozapis koji je dostupan na poveznici  https://www.hakom.hr/default.aspx?id=8021.

Velike brzine širokopojasnog pristupa internetu preduvjet su da manje razvijene sredine ostvare jednaku razinu kvalitete života kao i one veće i urbane. 2016. Vlada RH usvojila je Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP). Program se odnosi na ona područja RH na kojima nema NGA mreže i operatori ne planiraju njihovu izgradnju u sljedeće tri godine. Za Nositelja okvirnog programa (NOP) proglašen je HAKOM; Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU) ima ulogu Posredničkog tijela razine 1, dok je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) proglašena Posredničkim tijelom razine 2.

Spomenuti ONP dio je provedbenog programa usmjerenog ostvarenju nacionalnih strateških ciljeva zadanih Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2016.-2020. godine te Digitalnom agendom za Europu u razdoblju do 2020. godine. ONP je usmjeren na takozvana „bijela područja“, odnosno područja bez NGA širokopojasnih mreža na kojima operatori ne planiraju njihovu izgradnju u sljedeće 3 godine. Kao nositelj programa, a s ciljem osiguranja transparentnosti provedbe pojedinačnih projekata  te podrške jedinicama lokalne i regionalne samouprave u što boljoj pripremi projektnih prijedloga, HAKOM je u 2016. uspostavio središnju mrežnu stranicu https://nop.hakom.hr.

Pristupne mreže izgrađene u okviru ONP-a moraju zadovoljiti zahtjev u pogledu ostvarenja značajnog iskoraka s obzirom na minimalne brzine, što znači da minimalna brzina prema korisniku (download) mora biti 40 Mbit/s, a minimalna brzina od korisnika (upload) 5 Mbit/s.

Što se tiče financiranja gradnje pristupnih mreža, Hrvatskoj je za razdoblje 2016.-2020. na raspolaganju 123,1 ml eura bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU) planira osigurati dodatna sredstva kroz nacionalnu komponentu, a očekuju se i značajna privatna ulaganja operatora. U okviru ONP-a predviđena su tri moguća modela financiranja: privatni DBO (eng. Design, Build, Operate – Dizajniraj, izgradi, upravljaj), javni DBO i model javno-privatnog partnerstva.

HAKOM je proveo edukacije i radionice u svim županijama RH za zainteresiranu javnost i jedinice lokalne i regionalne samouprave te neprekidno usmjerava i informira nositelje projekata, surađuje s ministarstvima i Europskom komisijom. Nositelji pojedinačnih projekata iz ONP-a su tijela javne vlasti na lokalnim i/ili regionalnim razinama, odnosno općine, gradovi i županije.
 
                                                                                             # # # 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  

 
 ispiši stranicu