e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na 46. sastanku europskog projektnog tima FM44 – satelitske komunikacije u Kopenhagenu

VIJEST

Projektni tim zadužen je za pripremu regulatornog okvira i organizaciju uporabe radiofrekvencijskog spektra namijenjenog za satelitsku službu unutar Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava u okviru nadležnosti Radne grupe za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom.

 
ZAGREB, 18. siječnja 2018. - U Kopenhagenu, u Danskoj, se od 16. do 18. siječnja održava 46. sastanak projektnog tima FM44 – satelitske komunikacije. Projektni tim FM44 – satelitske komunikacije zadužen je za pripremu regulatornog okvira i organizaciju uporabe radiofrekvencijskog spektra namijenjenog za satelitsku službu unutar Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - CEPT) u okviru nadležnosti Radne grupe za upravljanje spektrom (Working Group Frequency Management - WGFM).

Najvažnije teme sastanka odnose se na donošenje harmoniziranog regulatornog okvira za zemaljske postaje u satelitskoj službi u pokretu (ESIM – Earth Stations In-Motion)  koje upotrebljavaju negeostacionarne (NGSO) satelitske mreže u frekvencijskim pojasevima 10,7 – 12,75 GHz (s-Z) i 14,0 – 14,5 GHz (Z-s) te ESIM terminale koji se koriste na prometnim sredstvima na tlu i upotrebljavaju geostacionarne (GSO) satelitske mreže u frekvencijskim pojasevima 10,7 – 12,75 GHz (s-Z) i 14,0 – 14,5 GHz (Z-s), izradu izvješća o M2M/IoT (Machine-To-Machine / Internet of Things) primjenama preko satelita, izradu izvješća o primjeni satelitske tehnologije u 5G mrežama, reviziju izvješća ECC Report 066 o zaštiti radijskih uređaja u zrakoplovima od utjecaja zemaljskih postaja u satelitskoj službi koje rade u blizini zračnih luka te zaštitu radioastronomskih postaja od neželjenih smetnji koje uzrokuje satelitska mreža Iridium.

Na sastanku sudjeluju predstavnici europskih regulatora iz područja elektroničkih komunikacija, industrije i međunarodnih organizacija, a Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti (HAKOM) predstavlja viši stručnjak za mikrovalne i satelitske mreže Marijan Globan, dipl. ing., univ. spec. elect. comm.

                                                                                             # # # 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  
 
 ispiši stranicu