e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na sastanku europske Skupine za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom (RSPG) u Briselu

VIJEST

Na sastanku je održana rasprava o uvođenju 5G tehnologija, pitanju prekograničnog usklađivanja frekvencija, pripremi druge digitalne dividende te aktivnostima za pripremu Svjetske konferencije WRC'19. u organizaciji Međunarodne telekomunikacijske zajednice (International
Telecommunication Union - ITU). 
 
ZAGREB, 30. siječnja 2018. – U Briselu je održan sastanak Skupine za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom (Radio Spectrum Policy Group – RSPG) koja djeluje pri Europskoj komisiji i savjetuje o strateškim pitanjima u vezi s upravljanjem radiofrekvencijskim spektrom u zemljama članica. Na sastanku je održana rasprava o nacrtu 2. RSPG mišljenja o uvođenju 5G tehnologije u mrežama pokretnih komunikacija. Uvođenje 5G tehnologija je ključno za zadovoljavanje potreba za širokopojasnim pristupom vrlo velikih brzina te je u mišljenju istaknut razvoj vertikalnih industrija, ciljani frekvencijski pojasevi za prve primjene i dugoročni razvoj te mogući načini izdavanja dozvola i dijeljenja radiofrekvencijskog spektra. Nastavljen je rad na usklađivanju EU aktivnosti na pripremi Svjetske radiokomunikacijske konferencije WRC'19, koja će se održati u organizaciji Međunarodne telekomunikacijske zajednice (International Telecommunication Union - ITU). EU zemlje će pripremiti stajališta za točke dnevnog reda od zajedničkog interesa za razvoj elektroničkih komunikacija u Europi.

Također, predstavljeno je izvješće o zaključcima radne skupine o prekograničnom usklađivanju frekvencija, koja se bavi pitanjima štetnih smetnji (problem talijanskih smetnji u TV i FM pojasu) te pripremama za primjenu digitalne dividende za širokopojasne mreže pokretnih komunikacija i postupcima usklađivanja frekvencija za re-planiranje digitalne televizije kao preduvjeta 5G-a. Većina članica su završile aktivnosti na usklađivanju frekvencija sa susjednim EU zemljama, međutim nisu postignuti sporazumi s dijelom nečlanica te predstoje aktivnosti na tranzicijskim sporazumima i izradi nacionalnih planova. Na sastanku RSPG-a sudjelovao je dr. sc. Željko Tabaković, pomoćnik ravnatelja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a). 
 
                                                                                             # # # 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  
 ispiši stranicu