e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM: Na tržištu poštanskih usluga nastavljen rast prihoda

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Kao rezultat povećanih aktivnosti na tržištu poštanskih usluga u zadnjem tromjesečju 2017. povećao se broj ukupnih usluga i prihod u odnosu na prethodno tromjesečno razdoblje.

ZAGREB, 2. ožujka 2018. – Na tržištu poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj u četvrtom tromjesečju 2017. očekivano je, s obzirom na trendove prisutne unatrag nekoliko godina, zabilježen rast u gotovo svim segmentima tržišta. Uobičajeno za zadnje tromjesečje u godini, broj poštanskih usluga je veći za oko osam posto u odnosu na prethodno tromjesečje, pri čemu je zabilježen i porast pismovnih pošiljaka, paketa te tiskanica, s tim da jedino paketske usluge imaju neprekidan rast iz tromjesečja u tromjesečje. Ostvarenje većeg broja usluga imalo je pozitivan učinak na prihode ostvarene od obavljanja poštanskih usluga koji su u četvrtom tromjesečju porasli za oko šest posto u odnosu na prethodno tromjesečje, odnosno za oko tri posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iako se neke usluge, poput pismovnih pošiljaka, sve manje koriste i pada im broj iz godine u godinu, prihodi na godišnjoj razini rastu bez obzira što je ukupan broj usluga u 2017. manji nego u 2016., prvenstveno zbog povećanja usluga s nekom od dodanih vrijednosti, odnosno ekspresnih usluga koje su u 2017. imale rast od 15 posto.

Pojačane aktivnosti u četvrtom tromjesečju nisu zaobišle ni međunarodni poštanski promet gdje je ostvaren najveći broj usluga promatrajući ostvarene rezultate po pojedinim tromjesečjima u protekle tri godine. Tako je broj usluga u četvrtom tromjesečju veći za preko 26 posto u odnosu na prethodno tromjesečje, odnosno 17 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a najveći utjecaj na povećanje imao je veći broj prekograničnih paketa, odnosno usluga povezanih s e-trgovinom. To je utjecalo i na rast udjela međunarodnog prometa na čitavom poštanskom tržištu pa je tako na kraju četvrtog tromjesečja međunarodni promet imao udjel od preko deset posto.

Daljnji gospodarski rast u RH predviđen za 2018. nudi optimizam i na tržištu poštanskih usluga gdje se i nadalje očekuje nastavak pozitivnih kretanja. Na kraju 2017., na tržištu poštanskih usluga u RH usluge je pružalo 22 davatelja, među kojima je najveći davatelj HP-Hrvatska pošta d.d. s udjelom od 83 posto.     

Podaci o tržištu poštanskih usluga u četvrtom tromjesečju dostupni su na internetskoj stranici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) putem poveznice https://www.hakom.hr/default.aspx?id=60  

                                                                                             # # # 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  
 ispiši stranicu