e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na sastanku radne skupine udruženja europskih regulatora za poštanske usluge ERGP-a

VIJEST


HAKOM sudjeluje na sastanku radne skupine „Cross-border parcels delivery“ koja se bavi pitanjima prekograničnog prometa paketa, prakse na tržištima poštanskih usluga zemalja članica EU i kandidata za članstvo, s posebnim naglaskom na postojeće završne aktivnosti zakonodavne procedure donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća EU o prekograničnoj dostavi paketa.

 
ZAGREB, 15. ožujka 2018. – U Briselu se ovog četvrtka, 15. ožujka, u organizaciji belgijskog instituta za poštanske usluge i telekomunikacije (Institut Belge des services Postaux et de Telecommunications - BIPT) održava sastanak radne grupe „Cross-border parcels delivery“, udruženja europskih regulatora za  poštanske usluge ERPG-a.
 
Na sastanku se raspravlja o više dokumenata ERGP-a u okviru završnih aktivnosti zakonodavne procedure donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća EU o prekograničnoj dostavi paketa te očekivanoj implementaciji aktivnosti i mjera nakon što integralni tekst Uredbe bude objavljen u službenom glasilu EU. Kao posebne teme istaknute su izvješća o aktivnostima ERGP-a u proteklom razdoblju kao i rasprava o planu i programu rada te aktivnostima ove radne skupine ERGP-a u 2018.
 
Sudionici navedenog sastanka predstavnici su nacionalnih regulatornih tijela zemalja članica EU i kandidata za članstvo, renomirani stručnjaci iz područja poštanskih usluga. Na sastanku aktivno sudjeluje i stručnjak Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) mr.sc. Andrej Sardelić, rukovoditelj Odjela poštanskih usluga.
 
ERGP1.JPG
ERGP2.JPG


                                                                                             # # #
 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  
 
 ispiši stranicu