e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Analiza 2014 i vezane odluke

Tržište pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike 

  • Odluka o izmjeni analize tržišta (pdf) (07.12.2015.)
  • Izmijenjeni dokument analize (pdf)

Vezane odluke i rješenja


Presude 


Standardne ponude

 
 ispiši stranicu