e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM organizirao radionice na temu uspješne realizacije projekta izgradnje infrastrukture širokopojasnog pristupa sufinanciranog sredstvima iz EU fondova

VIJEST

Na radionicama je sudjelovalo 45 predstavnika nositelja projekata, a raspravljalo se o svim otvorenim temama te o raznim pitanjima vezano za pripremu i tijek provedbe projekata.


ZAGREB, 25. svibnja 2018. - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), kao nositelj Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NOP), organizirala je dvije radionice na temu „Kako do uspješne realizacije projekta izgradnje infrastrukture širokopojasnog pristupa sufinanciranog sredstvima iz EU fondova“.  Radionice su bile namijenjene svim nositeljima projekata razvoja širokopojasne infrastrukture, a održane su u prostorijama HAKOM-a 23. i 24. svibnja 2018. 

Na radionicama je sudjelovalo 45 predstavnika nositelja projekata. Predstavnici NOP-a, Odašiljača i veza d.o.o. (OiV), Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)  i Agencije za investicije i konkurentnost (AIK) održali su predavanja na temu uloga pojedinih tijela u pripremi i provedbi projekata, otvorenih pitanja vezanih uz pripremu konačnih verzija Projekata razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI-ja), pripreme i provedbe javne nabave, informacija vezanih za objavu Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava od strane MRRFEU, uloge OiV-a i davanja uputa vezano za određivanje demarkacijskih točaka, kao i predstavljanje uloge AIK-a i približavanja modela C (javno-privatnog partnerstva) nositeljima projekata. Radionice su bile usmjerene na razmjenu znanja i iskustava kao i na upoznavanje sudionika sa aktualnom situacijom te s budućim aktivnostima svih tijela u sustavu. Za vrijeme radionica otvorila se konstruktivna rasprava o svim otvorenim temama te o raznim pitanjima vezano za pripremu i tijek provedbe projekata. Zaključeno je kako je pred svima veliki izazov, ali i potencijal da se kroz gradnju pristupnih mreža širokopojasne infrastrukture ostvare značajni gospodarski učinci, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.
 
 
                                                                                            # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  
 
 ispiši stranicu
 ispiši stranicu