e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM na portalu otvorenih podataka RH objavio dva nova registra

VIJEST

Objavljeni su Popis operatora elektroničkih komunikacija i Popis primarne dodjele adresa i numeracija operatorima elektroničkih komunikacija.


ZAGREB, 5. lipnja 2018. - Na Portalu otvorenih podataka Republike Hrvatske, koji predstavlja podatkovni čvor koji služi za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka javnog sektora http://data.gov.hr/, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), objavila je dva registra u računalno čitljivom i otvorenom obliku, a riječ je o Popisu operatora elektroničkih komunikacija i Popisu primarne dodjele adresa i numeracija operatorima elektroničkih komunikacija.

Popis operatora je registar s upisanim operatorima elektroničkih komunikacijskih mreža i/ili usluga, ovlaštenim pružati javnu komunikacijsku uslugu ili davati na korištenje javnu komunikacijsku mrežu ili povezanu opremu. Popis operatora elektroničkih komunikacijskih mreža i/ili usluga se vodi, redovito ažurira  i objavljuje u skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama.

Popis primarne dodjele adresa i numeracija predstavlja registar dodijeljenih adresa i brojeva operatorima elektroničkih komunikacijskih usluga u RH, a upravljanje adresnim i brojevnim prostorom u Republici Hrvatskoj, kao prirodno ograničenim općim dobrom, temelji se na međunarodnim propisima, ugovorima i sporazumima koji obvezuju Republiku Hrvatsku. HAKOM upravlja čitavim adresnim i brojevnim prostorom, planira sadašnju i buduću uporabu te dodjeljuje adrese i brojeve u skladu s Planom adresiranja i Planom numeriranja. Svaki operator ima pravo podnošenja zahtjeva za primarnu dodjelu adresa i brojeva, utvrđenih spomenutim planovima.


                                                                                       # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:

HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  

 

 ispiši stranicu