e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM: Željezničko tržište i dalje bilježi rast

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE
Ukupna količina prevezene robe željeznicom u prvom tromjesečju 2018.  porasla je za 4 posto u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.
 
ZAGREB, 15. lipnja 2018. – Podaci za prvo tromjesečje 2018. pokazuju nastavak pozitivne poslovne aktivnosti teretnih željezničkih prijevoznika, što je vidljivo kroz ukupno povećanje količine prevezene robe i ostvarenih tonskih kilometara. U prvom tromjesečju 2018. teretni su prijevoznici zajedno prevezli 4 posto više robe u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kod tonskih kilometara uočava se usporeni rast, jer je ostvareno ukupno 0,4 posto više tonskih kilometara nego u prvom tromjesečju 2017., dok je ukupan broj vlak kilometara za 1 posto manji.
 
Značajna poslovna aktivnost novih teretnih željezničkih prijevoznika vidljiva je iz količine prevezene robe, jer su isti prevezli u prvom tromjesečju 2018. sedam puta više tona tereta nego u prvom tromjesečju 2016. i više nego dvostruko u odnosu na prvo tromjesečje 2017. U prvom tromjesečju 2018. novi teretni željeznički prijevoznici su tako zauzeli gotovo pola udjela na tržištu u prevezenoj robi i ostvarili čak 65 posto više tonskih kilometara u usporedbi s prvim tromjesečjem prošle godine, što pokazuje konstantan trend rasta novih željezničkih prijevoznika na tržištu željezničkog teretnog prijevoza u RH. Njihov udio na tržištu mjeren ostvarenim tonskim kilometrima iznosi 30 posto, što predstavlja povećanje za 2 posto u odnosu prethodno tromjesečje.
 
Putnički željeznički prijevoz bilježi rast od 3 posto u broju prevezenih putnika u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, kao i rast ostvarenih putničkih kilometara za promatrani period koji je također viši za 3 posto u usporedbi s istim tromjesečjem prethodne godine. 
 
Pokazatelji tržišta željezničkih usluga dostupni su putem internetske poveznice: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=60

                                                                                       # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr


O HAKOM-u:
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  
 ispiši stranicu