e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM izradio Izvješće o provedbi Uredbe o mrežnoj neutralnosti (EU) 2015/2120

Nacionalna regulatorna tijela obvezna su jednom godišnje objavljivati izvješća te ista dostaviti Europskoj komisiji i BEREC-u.
 
ZAGREB, 29. lipnja 2018. - Na službenoj internetskoj stranici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) objavljeno je Izvješće o provedbi Uredbe (EU) 2015/2120 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o utvrđivanju mjera u vezi s pristupom otvorenom internetu te o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama. Izvješće je dostupno na poveznici.

Nacionalna regulatorna tijela obvezna su jednom godišnje objavljivati izvješća o nadzoru i rezultatima istih te ih dostaviti Europskoj komisiji i BEREC-u. Stoga, ovo izvješće, koje slijedi preporuku BEREC-a, opisuje nadzor i aktivnosti koje provodi HAKOM kako bi se omogućio otvoren pristup internetu  u skladu s pravilima Uredbe. Glavni naglasak izvješća je na sljedećim pitanjima: zaštita pristupa otvorenom internetu (članak 3.), mjere transparentnosti za osiguranje pristupa otvorenom internetu (članak 4.), nadzor i izvršenje (članak 5.) kao i propisane sankcije za nepoštivanje Uredbe (članak 6.).
 
                                                                                            
 ispiši stranicu