e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Sastanak Radne grupe za pristup IRG-Rail i na drugi IRG-Rail Forum

VIJEST

U Den Haagu se 26. i 27. rujna održao sastanak Radne grupe za pristup željezničkoj infrastrukturi u okviru IRG-Rail-a, kao i drugi IRG – Rail Forum o kvaliteti željezničkih teretnih koridora.


ZAGREB, 27. rujna 2018. – U Den Haagu u Nizozemskoj se 26. i 27. rujna održao sastanak Radne grupe za pristup u okviru Neovisne mreže regulatornih tijela za željeznicu (IRG – Rail - Independent Regulator’s Group – Rail) te drugi IRG - Rail Forum, na kojima su sudjelovali i predstavnici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

Na sastanku Radne grupe za pristup se raspravljalo o privremenim ograničenjima infrastrukturnog kapaciteta, izmjenama u postupku izrade voznog reda, nadzoru i izvještavanju o ključnim pokazateljima uspješnosti za željezničke teretne koridore. Također je analiziran upitnik o voznom parku te je izvršena priprema za prezentaciju regulatornih tijela na IRG – Rail Forumu.

Na IRG - Rail Forumu o kvaliteti željezničkih teretnih koridora izneseni su ključni pokazatelji uspješnosti vezani za funkcioniranje koridorskih pruga, a mnoge su teme bile predmet rasprava. Tako se raspravljalo o postupanjima u slučaju poremećaja prometa, za što je predstavljen i priručnik, izradi zajedničkog obrasca za uslužne objekte, redizajnu postupka izrade voznog reda i povezanom pilot-projektu te tehničkim preprekama za pristup te suradnji s Agencijom Europske unije za željeznice (ERA - European Union Agency for Railways). Forumu su, osim regulatornih tijela, prisustvovali i predstavnici Europske komisije, upravnih odbora pojedinih koridora, željezničkih prijevoznika i Udruženja željezničkog teretnog prijevoza (ERFA - European Rail Freight Association).

                                                                                              # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  
 ispiši stranicu