e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Šesti BEREC-ov “Stakeholder Forum” – u susret novom desetljeću

 


Poziv

Predstavnici telekomunikacijske i digitalne industrije s predstavnicima BEREC-a razmijenit će iskustva i razmišljanja u svezi nacrta radnog programa BEREC-a za 2019.

ZAGREB, 11. listopada 2018. - U Briselu će se 17. listopada 2018. održati šesti po redu “Stakeholder Forum” na kojemu će predstavnici telekomunikacijske i digitalne industrije s predstavnicima BEREC-a razmijeniti iskustva i razmišljanja u svezi nacrta radnog programa BEREC-a za 2019. Teme će biti i utjecaj BEREC-a, doprinos dionika tržišta i uspješnost ulaganja u tržište elektroničkih komunikacija.

Ujednačenje doprinosa dionika telekomunikacijskog tržišta i građenje kolektivnog razumijevanja o temeljnim činjenicama koje potiču učinkovito ulaganje u europske telekomunikacijske operatore bit će temelj za nacrt godišnjeg programa rada BEREC-a i ispunjenja BEREC-ovih obaveza koje proizlaze iz Zakonika.

Prvi okrugli stol moderirat će Philippe Defraigne (Cullen International, direktor), a u raspravi na temu zadaća BEREC-a i angažmanu dionika tržišta govorit će Kevin Martin (Facebook), Daniel Pataki (GSMA), prof. David Coen (Londonsko sveučilište) i Ursula Pachl (BEUC).

Drugi okrugli stol baviti će se izazovima u promicanju povezivanja, pristupa i korištenja mreža velikih brzina kako od građana tako i poslovnih subjekata EU. Moderator  ovog okruglog stola je Tony Shortall (direktor Telage), a mišljenja o tomu kako europski telekomunikacijski operatori ulagačke prilike uspoređuju sa onim globalnim, i što generalno privlači ulaganja u telekomunikacije, razmijenit će dr. Jonathan Dann (RBC), Frank Sixt (Hutchison Whampoa), dr. Martin Wrulich (McKinsey), Gabrielle Gauthey (Caisse des Depots) i Emanuele Tarantino (University Manheim). 

Na “Stakeholder Forumu” će Jeremy Godfrey (ComReg), koji će predsjedavati BEREC-om u 2019., predstaviti srž djelovanja BEREC-a za 2019. na temelju draft verzije plana rada za 2019., a koja će biti i predmet javne rasprave u razdoblju od 10. listopada do 7. studenoga 2018. Plan rada BEREC-a uključuje radne jedinice kategorizirane u pet strateških prioriteta BEREC-a i isključivo su fokusirane na važne i obavezne zadatke BEREC-a definirane Zakonikom.

Predsjedavajući BEREC-a, Johannes Gungl (RTR) otvorit će “Stakeholder Forum”, a glavne zaključci bit će prezentirani od strane Roberta Viole (generalni direktor DG CONNECT-a).

“Stakeholder Forum” otvoren je za javnost i bit će izravno prenošen videostreamingom na BEREC-ovim stranicama. Svi su pozvani postavljati pitanja govornicima i uključiti se u raspravu putem Twittera koristeći #BERECforum.
Agenda šestog “Stakeholder Foruma”

                                                                                             # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  

 
 ispiši stranicu