e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

BEREC poziva na javnu raspravu u svezi dokumenta važnog za tržište elektroničkih komunikacija

 Na konferenciji za novinare, koja je održana u srijedu u Briselu, predsjedavajući BEREC-a Johanes Gungl, predstavio je zaključke s 36. Plenarne sjednice održane u Portorožu.

BRISEL, 11. listopada 2018. - U srijedu, 10. listopada 2018., predsjednik europskog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije BEREC-a (Body of European Regulators for Electronic Communications) Johanes Gungl, u Briselu  je javnosti predstavio zaključke s 36. Plenarne sjednice održane u Portorožu u Sloveniji. Također, pozvao je sve dionike tržišta na razmjenu mišljenja unutar javne rasprave koja je pokrenuta u svezi plana rada BEREC-a za 2019., a otvorena je od 10. listopada do 7. studenoga 2018.
Radni program BEREC-a za 2019.

Glavni cilj BEREC-a je osigurati neovisnu, dosljednu i kvalitetnu primjenu europskog regulatornog okvira za elektroničke komunikacije u Europi, od čega bi korist imali svi njeni građani. Navedeno počiva na stručnosti nacionalnih regulatornih tijela diljem EU. Većina ciljeva BEREC-ov radnog plana za 2019. temeljena je na novom Zakoniku ( EECC) unutar kojeg BEREC ima određenu ulogu i zadaće. Neovisno o tome, BEREC će i dalje, s pogledom u budućnost, na temelju Strategije 2008.-2020. stavljati naglasak na identificiranje i rješavanje bitnih pitanja za tržište elektroničkih komunikacija. Nacrt novog radnog plana zorno ilustrira planirane aktivnosti, ne samo za nekoliko mjeseci unaprijed već za razdoblje od naredne dvije godine.

U 2019. i 2020. godini, BEREC će razviti ukupno dvanaest smjernica, primjerice jednu o kriterijima koje mreža mora ispuniti da bi se smatrala mrežom velikih brzina ili pak o procjeni održivosti modela za određivanje cijena ili ažuriranja smjernica koje se odnose na mrežnu neutralnost.

Plan rada BEREC-a za 2019. odražava njegovu predanost da služi kao tijelo za smislenu i proaktivnu raspravu i savjetuje  Europski Parlament, Vijeće i Europsku komisiju u području elektroničkih komunikacija. Isto tako, budući ciljevi BEREC-a su odigrati važnu ulogu u poboljšanju i dosljednoj primjeni regulatornih pravila, poboljšanje radne metodologije i kvalitetna suradnja sa svim dionicima tržišta.

U srijedu, 10. listopada 2018. nacrt Radnog plana BEREC-a za 2019. stavljen je na javnu raspravu. Konačno usvajanje dokumenta radnog plana BEREC-a za 2019. predviđeno je za prosinac 2018. Uz javnu raspravu, zainteresirane strane moći će o radnom planu BEREC-a raspravljati i na „Stakeholder Forum-u“, koji će biti održan 17. listopada 2018. u Briselu.

Data Economy (Gospodarenje podatcima)

Johannes Gungl pozvao je dionike da sudjeluju u javnoj raspravi o gospodarenju podatcima. Na primjer, BEREC želi saznati kako će gospodarenje podatcima utjecati na tržište elektroničkih komunikacijskih usluga i identificirati potencijalna uska grla. Neki od interesa mogu biti i utjecaj tržišne snage ili efekti gomilanja podataka te ostala potencijalna pitanja proizašla iz upotrebe podataka kao i mogućnosti i rizici za korisnike.

„Uloga podataka postaje sve važnija u većini ekonomskih sektora. Telekomunikacijski sektor tako nije iznimka“ rekao je predsjedavajući BEREC-a. "S obzirom na rastuću interakciju s drugim sektorima, koji su u središtu ekonomije podataka. BEREC smatra važnim proučiti implikacije koje proizlaze iz gospodarenja podatcima."

S ciljem involviranja i informiranja javnosti o ovoj temi i s ciljem pozivanja svih zainteresiranih strana u javnu raspravu, BEREC je izradio i video spot.

Pojednostavljenje korisničkih ugovora

„Korisnici vrlo često teško razumiju svoje ugovore o telekomunikacijskim uslugama. Želja je bila iste pojednostaviti i naglasiti najvažnije dijelove ugovora.“, rekao je predsjedavajući BEREC-a.

Izvješće BEREC-a o pojednostavljenju korisničkih ugovora
pomoći će postići taj cilj. To je usporedba trenutne prakse i inicijativa država članica o glavnim stavkama ugovora između korisnika i pružatelja usluga.

Spomenuto izvješće predmet je javne rasprave i vjerojatno će poslužiti kao temelj za podnošenje dokumenta kojeg BEREC treba dostaviti Europskoj komisiji sljedeće godine za implementaciju u jedinstveni europski ugovorni informacijski dokument.

Popis usvojenih dokumenata usvojenih na Plenarnoj sjednici je dostupan na BEREC-ovoj internetskoj stranici. Sljedeća Plenarna sjednica održat će se u Pragu od 6. do 7. prosinca 2018.
 

                                                                                       # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr


O HAKOM-u:
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  

 ispiši stranicu