e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM i FER održali drugi skup na temu ˝Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu˝

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Osiguranje preduvjeta i poduzimanje aktivnosti u svrhu uključivosti i promicanju uključivosti osoba s invaliditetom u digitalnom društvu od izuzetne je važnosti, a na tomu će i u narednom razdoblju zajednički raditi operatori, regulatorno tijelo i udruge.

 
ZAGREB, 29. studenoga 2018. - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) i Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) održali su drugi skup na temu ˝Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu˝, koji je okupio predstavnike udruga osoba s invaliditetom, kao i predstavnike operatora, državnih institucija, civilnih udruga i akademske zajednice. Cilj skupa bio je dati osvrt na položaj osoba s invaliditetom kao korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga te ponuditi smjernice za daljnja poboljšanja, ali i predstaviti pomake koji su se dogodili u odnosu na prethodni skup.
Na području EU živi oko 80 milijuna osoba s invaliditetom, a predviđa se kako će se do 2020., zbog starosti stanovništva, taj broj povećati na oko 120 milijuna. Jedna od temeljnih zadaća HAKOM-a, kao regulatora tržišta elektroničkih komunikacija, zaštita je interesa korisnika, a osobe s invaliditetom su korisnici poput svih drugih. Osiguranje preduvjeta i poduzimanje aktivnosti u svrhu uključivosti i promicanju uključivosti osoba s invaliditetom u digitalnom društvu od izuzetne je važnosti, i na tomu će i u narednom razdoblju zajednički raditi operatori, regulatorno tijelo, institucije i udruge, zaključeno je na skupu. U uvodnom dijelu nazočne su pozdravili Tonko Obuljen, predsjednik Vijeća HAKOM-a i  doc. dr. sc. Mihaela Vranić, prodekanica za nastavu FER-a, a izlaganje na temu ˝Uključiva digitalna transformacija Hrvatske˝ održao je Bernard Gršić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

˝Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu˝ bila je tema HAKOM-ovog izlaganja, a zaključke s prethodnog skupa i pomake koji su ostvareni u odnosu na ranije razdoblje predstavio je Ivo Majerski, rukovoditelj Odjela informiranja i zaštite korisnika. Kao važniji zaključci istaknuti su potreba povećane pristupačnosti informacija o cijeni i performansama izloženih (mobilnih) uređaja na prodajnim mjestima operatora, kao i implementacija zvona za pomoć na prodajnim mjestima s otežanim prilazom. Također, istaknuta je potreba definiranja modela komunikacije operatora s tumačem znakovnog jezika koji bi se mogao primijeniti kod pojedinih operatora te određivanje osobe za komunikaciju i upite vezano uz osobe s invaliditetom od strane operatora. Prema izvješćima operatora neki od zaključaka uspješno su implementirani, a manji dio u postupku je realizacije.

Izlaganje na temu ˝e-inkluzija˝ održala je Gordana Glibo, predstavnica udruge UP2date, koja se bavi razvojem i primjenom ICT-a u svakodnevnom životu osoba s invaliditetom, slijepih, slabovidnih, gluhih, nagluhih te osoba s raznim tjelesnim oštećenjima. U svom izlaganju istaknula je kako današnja digitalna revolucija daje mogućnost ravnopravnog sudjelovanja osobama s invaliditetom  u svim sferama života, a kao najvažniju stavku od cijelog spektra mogućnosti istaknula je ravnopravnost u obrazovanju te samim tim i konkurentnost na tržištu rada. Kako bi se sve digitalne informacije mogle iskoristiti u svom najboljem obliku bitno je da se prilikom web dizajna poštuju osnovni standardi pristupačnosti (univerzalni dizajn).

Prototip pristupačnog sjedišta weba predstavili su predstavnici FER-a Matea Žilak, Lucija Jakšić i Ilir Murati, a u raspravi na temu ˝Operatori kao ključni dionici u ostvarivanju pristupačnog društva˝ sudjelovali su predstavnici operatora i regulatornog tijela. 
 
18.11.29 Fer-1.jpg
18.11.29 Fer-2.jpg
18.11.29 Fer-3.jpg

                                                                                             # # #

 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  
 ispiši stranicu