e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM-a na 15. Plenarnoj sjednici europskog udruženja regulatora za poštanske usluge (ERGP-a)

VIJEST

Na Plenarnoj sjednici prezentirane su i raspravljene teme od interesa i značaja za sve dionike na tržištu poštanskih usluga EU.


ZAGREB, 30. studenoga 2018. - U Beogradu, Republika Srbija, 28. i 29. studenoga, u organizaciji regulatornog tijela za elektroničke komunikacije i poštanske usluge Republike Srbije RATEL-a, održana je 15. Plenarna sjednica europskog udruženja regulatora za poštanske usluge ERGP-a (The European Regulators Group for Postal Services). U sklopu sjednice održana je i stručna poštanska radionica na temu „Poštanski okvir-pogledi unutar i izvan EU“ na kojoj je sudjelovalo preko stotinu sudionika iz država članica EU, država kandidata za članstvo i država regije, koji su u svojim prezentacijama i raspravama posebnu pažnju posvetili postojećim promjenama na tržištima poštanskih usluga unutar i izvan EU, potencijalnim promjenama postojećeg regulatornog okvira i izazovima daljnje harmonizacije u području poštanskih usluga u narednom razdoblju. Ova radionica je pored stručnjaka iz nacionalnih regulatornih tijela i predstavnika Europske komisije okupila i predstavnike više davatelja poštanskih usluga, akademske zajednice kao i predstavnike zaposlenih u poštanskom sektoru EU, čime se uz aktivnu interakciju omogućilo dionicima na tržištu poštanskih usluga unutar i izvan EU razmijeniti iskustva i raspraviti aktualne teme s predstavnicima Europske komisije i regulatornih tijela za poštanske usluge država članica ERGP-a.
 
Na samoj plenarnoj sjednici raspravljalo se o izvješćima o radu radnih tijela ERGP-a u proteklom razdoblju (regulatornom računovodstvu i regulaciji cijena, provedbi i razvoju osiguranja univerzalne usluge, kakvoći poštanskih usluga i zadovoljstvu krajnjih korisnika, razvoju tržišta i učincima regulacije, "end-to-end" konkurenciji i propisima o pristupu poštanskoj mreži), primjeni Uredbe Vijeća EU i Europskog parlamenta o uslugama prekogranične dostave paketa kao i o programu rada i komunikacijskom planu ERGP-a za 2019. U sklopu sjednice izabrani su ili potvrđeni supredsjedatelji radnih grupa ERGP-a u narednom razdoblju te je izvršen izbor predsjedavajućeg ERGP-a u 2020.   
 
Beograd-120181130.jpg
Beograd-2-20181130.jpg


                                                                                             # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  

 
 ispiši stranicu