e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOM objavljuje oglas o prodaji službenog vozila prikupljanjem ponuda - Citroen C5 2.0 HDI BusinessTemeljem Odluke predsjednika Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) o rashodu i prodaji službenog vozila KLASA: 406-01/18-03/03, UR.BROJ: 376-08-18-3, od 4. prosinca 2018. HAKOM objavljuje
O G L A S o prodaji službenog vozila prikupljanjem ponuda.

I
Prodaje se neispravno i neregistrirano službeno vozilo HAKOM-a
 
R.br. Marka vozila Vrsta motora Početna cijena Broj šasije Godina proizvodnje Broj prijeđenih kilometara
1. Citroen C5 2.0 HDI BUSINESS diesel 30.000,00 kn VF7RDRHHABL551262 2011 161.174

Vozilo se nalazi u Zagrebu, adresa: Roberta Frangeša Mihanovića 9, Sky Office, a može se pogledati radnim danom od 9:00 – 11:00 sati uz prethodnu najavu prethodnu najavu kontakt osobi: gospodin Mladen Labura, tel.: 01/ 7007 007.

II
Kriterij odabira ponude je najviša ponuđena kupoprodajna cijena, koja ne može biti niža od utvrđene početne cijene.
 
III
Vozilo se prodaje prikupljanjem pisanih ponuda.
Pravilna ponuda mora sadržavati:
  • Ime i prezime, točnu adresu, OIB ponuditelja, broj telefona
  • Marku vozila, te godinu proizvodnje
  • Iznos cijene koja se nudi, a koja ne može biti niža od utvrđene početne cijene.
 
Ponuditelji ponudu dostavljaju u zatvorenoj omotnici, osobno ili poštom na adresu: HAKOM, R.F.Mihanovića 9, 10110 Zagreb, s naznakom „Ponuda – NE OTVARATI – za kupnju vozila CITROEN C5 2.0 HDI BUSINESS“.
 
IV
Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“ i isključuje mogućnost naknadnog  ulaganja prigovora.
Povjerenstvo će istovremeno otvoriti sve ponude pristigle u navedenom roku te o svemu sastaviti zapisnik i donijeti odluku o odabiru, bez prisutnosti javnosti.
Sve ponude koje pristignu poslije roka, Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.
Dostavljena ponuda u roku, a koja ne sadrži sve elemente iz točke III ovog oglasa smatrat će se nepravilnom ponudom, te će se uzeti u obzir slijedeća valjana ponuda prema upisniku o zaprimanju ponuda.
U slučaju da više pravilnih ponuda ima istovjetne cijene, odabrana će biti ponuda koja je prva zaprimljena po redoslijedu zaprimanja u upisniku o zaprimanju ponuda.
 
V
Rok za dostavu ponuda je 7 dana od dana objave ovog oglasa o javnom prikupljanju ponuda na mrežnoj stranici HAKOM-a.
Povjerenstvo će istovremeno otvoriti sve ponude pristigle u navedenom roku te o svemu sastaviti zapisnik i donijeti odluku o odabiru, bez prisutnosti javnosti.
Sve ponude koje pristignu poslije roka, Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.
Dostavljena ponuda u roku, a koja ne sadrži sve elemente iz točke III ovog oglasa smatrat će se nepravilnom ponudom, te će se uzeti u obzir slijedeća valjana ponuda prema upisniku o zaprimanju ponuda.
U slučaju da više pravilnih ponuda ima istovjetne cijene, odabrana će biti ponuda koja je prva zaprimljena po redoslijedu zaprimanja u upisniku o zaprimanju ponuda.

VI
Ponuditelju s najvišom cijenom valjane ponude dostavlja se Odluka o odabiru i ispostavlja se račun. Ponuditelj je dužan u roku 8 dana od dana izdavanja računa izvršiti uplatu na žiro račun Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, IBAN: HR74 2390 0011 1003 2017 3.
Uz predočenje dokaza o uplati, zaključit će se Ugovor o kupoprodaji u prostorijama HAKOM-a, R.F.Mihanovića 9, 10110 Zagreb. Adresa elektroničke pošte za kontakt: prodaja@hakom.hr.
Ukoliko osoba s najvišom valjanom ponudom propusti rok od 8 dana za uplatu, smatrat će se da je odustala od kupnje vozila, a pravo kupnje ima slijedeći ponuditelj s najvišom cijenom valjane ponude prema Zapisniku povjerenstva i Upisniku o zaprimanju ponuda.
Porez na promet kao i sve ostale troškove koji nastanu, a vezani su uz sklapanje Ugovora o kupoprodaji, snosi kupac.
Kupac nakon uplate i zaključenja ugovora o kupoprodaji, može odmah preuzeti vozilo zajedno s pratećim dokumentima.
 
 
 ispiši stranicu