e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

BEREC je otvorio javnu raspravu za 5G i krajnje korisnike te ocijenio regulaciju mrežne neutralnosti

ZAGREB, 14. prosinca 2018. - Na konferenciji za medije održanoj u srijedu u Briselu, Johannes Gungl predsjedavajući BEREC-a, europskog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije, predstavio je rezultate s 37. plenarne sjednice BEREC-a. 

Mrežna neutralnost

U objavljene dokumente uključeno je očekivano mišljenje BEREC-a o procjeni primjene Uredbe (EU) 2015/2120 i BEREC-ovih Smjernica o mrežnoj neutralnosti. Cilj ovog mišljenja je davanje uputa temeljenih na regulatornom iskustvu BEREC-a u primjeni Uredbe i BEREC-ovih Smjernica o neutralnosti te izvješću Europske komisije Europskom parlamentu i Vijeću o preispitivanju Uredbe, koja je donesena 30. travnja 2019.
Prema riječima predsjedavajućeg BEREC-a, primjena Uredbe i Smjernica dobro funkcionira: "I Uredba i Smjernice mogu se smatrati uravnoteženim stajalištem različitih dionika, uzimajući u obzir ciljeve zaštite prava krajnjih korisnika i istodobno zajamčen nastavak funkcioniranja internetskog ekosustava kao pokretača inovacija".

5G

BEREC je također pokrenuo javnu raspravu o Nacrtu zajedničkog stajališta BEREC-a o dijeljenju mobilne infrastrukture, koja je otvorena do 18. siječnja 2019. Tim dokumentom će se definirati nekoliko vrsta sporazuma o dijeljenju, kao i glavni ciljevi koji se trebaju ostvariti pri razmatranju sporazuma o razmjeni infrastrukture. Nadalje, nudi parametre koje treba uzeti u obzir prilikom ocjenjivanja ugovora o razmjeni infrastrukture. "Zajedničko stajalište također daje pozadinske informacije o primjenjivom pravnom okviru, kao i prednosti i nedostatke vezane uz sporazume o razmjeni", dodao je Johannes Gungl. 

Krajnji korisnici

Na tržištima elektroničkih komunikacija, ugovori između pružatelja usluga i krajnjih korisnika imaju različite oblike i obuhvaćaju različite kategorije informacija. Važno je da takvi ugovori pružaju jasne i relevantne informacije na način koji je lako razumljiv i dostupan, i da pomažu krajnjim korisnicima da donose informirane odluke pri stjecanju ili ukidanju elektroničkih komunikacijskih usluga.

Stoga je BEREC objavio svoj Nacrt Izvješća o prestanku ugovora i promjene davatelja usluga, koji je otvoren za javnu raspravu do 18. siječnja 2019. "Interes krajnjih korisnika je u središtu aktivnosti BEREC-a. Sa strateškim ciljem osnaživanja i zaštite krajnjih korisnika, BEREC redovito obrađuje relevantna pitanja u svojim programima rada, kao što su dostupnost informacija o ugovoru, transparentne i usporedive tarife ili jednakovrijedni pristup krajnjim korisnicima s invaliditetom ", rekao je Johannes Gungl.

Ostale javne rasprave

Predsjedavajući BEREC-a pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u još dvije javne rasprave i to o Nacrtu BEREC-ovog izvješća o pristupu fizičkoj infrastrukturi u tržišnim analizama i Nacrtu BEREC-ovog izvješća o skupu pokazatelja za mjerenje interneta stvari (IoT), a obje su otvorene do 23. siječnja 2019.

Plan rada 2019

Konačno, predstavljen je i BEREC-ov program rada za 2019. Odražava spremnost BEREC-a da služi kao tijelo za promišljenu i proaktivnu raspravu i savjetuje Europski parlament, Vijeće i Europsku komisiju u području elektroničkih komunikacija. U 2019. i 2020.  BEREC će se razvijati prema ukupno dvanaest skupova smjernica, uključujući jednu o kriterijima koje mreža mora ispuniti da bi se smatrala "mrežom vrlo velikih kapaciteta" (VHCN), i jednu za procjenu održivosti domaćeg modela određivanja cijena i ažuriranje BEREC-ovih Smjernica o mrežnoj  neutralnosti. Jedanaest od dvanaest smjernica potječe iz novog Europskog zakonika elektroničkih komunikacija, što odražava povjerenje i odgovornost koju je zakonodavac stavio pred BEREC.

Novi predsjedavajući BEREC-a i zamjenik predsjedavajućeg

BEREC-om će tijekom 2019. predsjedavati Jeremy Godfey (Irska), a pet novoizabranih zamjenika su Tanja Muha (Slovenija), Marcin Cichy (Poljska) Konstantinos Masselos (Grčka), predsjedavajući u odlasku Johannes Gungl (Austrija) i nadolazeći predsjedavajući u 2020. Dan Sjöblom (Švedska).

Detaljan popis usvojenih dokumenata na plenarnoj sjednici dostupan je na BEREC-ovoj internetskoj stranici. Iduća plenarna sjednica održat će se u Budimpešti od 7. do 8. ožujka 2019.

Priopćenje BEREC-a na engleskom jeziku dostupno je na poveznici.

                                                                                              # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  

 
 ispiši stranicu