e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Javni poziv za utvrđivanje kakvoće pružanja univerzalnih usluga u elektroničkim komunikacijama

VIJEST  

HAKOM najmanje jedanput u dvije godine utvrđuje pružaju li se univerzalne usluge na prikladan način i s odgovarajućom kakvoćom, te utvrđuje koji su operatori zainteresirani za pružanje jedne ili više usluga u okviru univerzalnih usluga i/ili za pokrivanje različitih dijelova državnog područja Republike Hrvatske.

ZAGREB, 8. veljače 2019. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavljuje javni poziv vezano za utvrđivanje kakvoće pružanja univerzalnih usluga u elektroničkim komunikacijama. Naime, HAKOM je obvezan promicati interese korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga na različite načine, između ostalog, i putem osiguravanja pristupa univerzalnim uslugama za sve korisnike. Univerzalne usluge predstavljaju osnovne usluge u elektroničkim komunikacijama koje moraju biti dostupne svim krajnjim korisnicima usluga po pristupačnoj cijeni na cijelom području Republike Hrvatske, na temelju razumnog zahtjeva krajnjeg korisnika, neovisno o njihovoj zemljopisnoj lokaciji. Opseg usluga koje se smatraju univerzalnim uključuju pristup javnoj komunikacijskoj mreži i telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji, djelotvoran pristup internetu, imeniku svih pretplatnika, službi davanja obavijesti o brojevima pretplatnika, postavljanje javnih telefonskih govornica, posebne cjenovne sustave prilagođene potrebama socijalno ugroženih skupina korisnika te posebne mjere za osobe s invaliditetom.

U slučaju da HAKOM utvrdi kako se pojedina usluga u okviru univerzalnih usluga pruža na propisan i prikladan način, ne mora odrediti operatora za pružanje tog dijela univerzalnih usluga, odnosno može donijeti odluku o ukidanju obveze pružanja tog dijela univerzalnih usluga operatoru univerzalnih usluga, kojemu je takva obveza bila prethodno određena, ali mora osigurati najmanje jednog operatora univerzalnih usluga za pristup javnoj telefonskoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji.

U slučaju da HAKOM utvrdi kako se pojedina univerzalna usluga ne pruža na propisan i prikladan način, HAKOM može odlukom odrediti jednog ili više operatora za pružanje tog dijela univerzalnih usluga ili raspisati javni natječaj za pružanje univerzalnih usluga, pri čemu mora voditi računa o poštivanju tržišnog natjecanja, uz uvažavanje načela objektivnosti transparentnosti i nediskriminacije, te ne može unaprijed isključiti niti jednog operatora iz mogućnosti određivanja obveze pružanja univerzalnih usluga. U slučaju provedbe javnog natječaja za pružanje univerzalnih usluga i postojanja interesa za pružanje navedenih usluga od strane više operatora, operator univerzalnih usluga će se odrediti na temelju najpovoljnije ponude operatora. Ako se niti jedan operator ne javi na javni natječaj za pružanje univerzalnih usluga, HAKOM može odlukom odrediti jednog ili više operatora za pružanje tog dijela univerzalnih usluga, pri čemu osobito mora voditi računa o postojanju značajne tržišne snage operatora na mjerodavnom tržištu. U odluci o određivanju operatora univerzalnih usluga, HAKOM osobito utvrđuje uvjete pružanja te podrobniji opis i mjerila kakvoće univerzalnih usluga.
 
Napominjemo kako će HAKOM po isteku trajanja javnog poziva, sukladno članku 22. Zakona o elektroničkim komunikacijama, objaviti sva zaprimljena mišljenja, primjedbe i prijedloge.

Javni poziv - Univerzalne usluge u elektroničkim komunikacijama može se pronaći na internetskim stranicama HAKOM: poveznica

Napomena: zbog opsežnosti materije, na zahtjev operatora, HAKOM produljuje rok trajanja javnog poziva do 5. ožujka 2019. do 12 sati.

                                                                                             # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  

 ispiši stranicu