e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Javni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje univerzalne (poštanske) usluge u Republici Hrvatskoj

ZAGREB, 14. veljače 2019. - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) pristupila je tijekom 2018. izradi analize stanja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) s ciljem ispunjenja odredbi članaka 26. i 67. Zakona o poštanskim uslugama (NN br. 144/12, 153/13 i 78/15, dalje: ZPU). Svrha analize je utvrditi postoje li, osim HP-Hrvatske pošte d.d., još neki davatelji poštanskih usluga koji mogu osigurati obavljanje univerzalne (poštanske) usluge iz članka 15. ZPU-a.
 
Univerzalna (poštanska) usluga (dalje: univerzalna usluga) u RH određena je člankom 15. ZPU-a kao skup poštanskih usluga koje su dostupne svim korisnicima poštanskih usluga na cijelom području RH po pristupačnoj cijeni, kod koje davatelj univerzalne usluge mora osigurati kakvoću obavljanja univerzalne usluge koja je propisana člankom 40. ZPU-a putem poštanske mreže davatelja univerzalne usluge. Uvjeti za obavljanje univerzalne usluge uređeni su ZPU-om, Pravilnikom o obavljanju univerzalne usluge (NN br. 41/13; dalje: Pravilnik), općim uvjetima davatelja univerzalne usluge, te aktima Svjetske poštanske unije (dalje: UPU) u međunarodnom prometu. Na dimenzije, opremanje i druge značajke poštanskih pošiljaka u okviru univerzalne usluge primjenjuju se akti UPU-a. Ostali zahtjevi pobliže su opisane u dokumentu na poveznici.
 
Slijedom navedenoga, u postupku analize stanja tržišta poštanskih usluga u RH iz članka 26. i 67. ZPU-a, HAKOM objavljuje javni poziv za davanje mišljenja postoji li, osim Hrvatske pošte d.d., u RH davatelj poštanskih usluga koji može osigurati obavljanje univerzalne usluge kao i za iskazivanje interesa za obavljanje univerzalne usluge na način i uz uvjete propisane ZPU-om i Pravilnikom.
 
 
Molimo da svoje mišljenje i potencijalni interes iskažete elektroničkim putem na postanske-usluge@hakom.hr najkasnije do 16 sati zadnjeg dana javnog poziva.
 
Datum otvaranja poziva: 14. veljače 2019.
Datum zatvaranja poziva: 28. veljače 2019. 


                                                                                             # # #
  
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  

 
 ispiši stranicu