e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 5. ožujka 2019.

 Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 5. ožujka 2019.:
 
 
  • Usvojen je prijedlog Plana dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze, u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 5. ožujka do 29. ožujka 2019. - poveznica 
     
  • Donesena je odluka u regulatornom sporu između A1 Hrvatska d.o.o. i Hrvatskog Telekom-a d.d. radi storniranja računa na kojima je obračunata mjesečna naknada za deklariranu snagu stacionarnog dizel agregata i sklapanja ugovora o korištenju stacionarnih dizel agregata - poveznica
 
 
 
 ispiši stranicu