e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Održan sastanak nacionalnih tijela za provedbu Uredbe EZ. br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu

VIJEST

Na sastanku, održanom u Briselu, sudjelovali su i stručnjaci HAKOM-a, a razmijenjene su informacije o iskustvima članica, pozitivnim pomacima u zaštiti prava putnika, poteškoćama i potrebama za poboljšanjima.

 
ZAGREB, 8. ožujka 2019. – U Briselu je u petak, 8. ožujka 2019., pri Europskoj komisiji, održan sastanak nacionalnih tijela za provedbu Uredbe EZ. br. 1371/2007 (National Enforcement Bodies - NEB) o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu (dalje: Uredba).

Na prvom dijelu sastanka sudjelovala su samo nacionalna tijela za provedbu Uredbe, a na drugom i dionici tržišta željezničkih usluga. U sklopu sastanka nacionalnih tijela za provedbu Uredbe raspravljalo se o pitanjima od zajedničkog interesa u svezi primjene Uredbe te poboljšanju godišnjih NEB sastanaka. Također, raspravljalo se o razini suradnje između NEB-a, alternativnih/internetskih tijela za rješavanje sporova i europskog potrošačkog centra. Razmijenjene su i informacije o iskustvima članica, pozitivnim pomacima u zaštiti prava putnika, poteškoćama na terenu i potrebama za poboljšanjima.

Predstavnici Europske komisije iznijeli su ideju o automatskoj kompenzaciji, naknadi koja se daje bez posebnog zahtjeva putnicima koji su dostavili potrebne informacije u vrijeme kupnje prijevozne karte. Također, prezentirane su promjene u zakonodavstvu u svezi zaštite prava putnika te je predstavljena Wiki platforma za razmjenu informacija i najbolje prakse NEB članica.

Na drugom djelu sastanka raspravljano je sa Savjetodavnim tijelom o mogućnostima zajedničkog utjecaja s NEB-ovima, u sklopu kojeg je održana i kratka prezentacija statističkih pokazatelja za 2018.  Prezentaciju je održao i ECA (European Court of Auditors, Europski revizorski sud) te DG JUST (DG for Justice and Consumers, Opća uprava kod EK za pravosuđe i potrošače, odgovorna za politiku EU-a o pravosuđu, pravima potrošača i ravnopravnosti spolova) u kojoj je predstavljen novi dogovor za potrošače, uključujući prijedlog Komisije za Direktivu o reprezentativnim mjerama za zaštitu zajedničkih interesa potrošača kao i najnovija dostignuća u svezi s Direktivom o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima.

                                                                                              # # #
  
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  

 
 ispiši stranicu