e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Predstavnici crnogorskog regulatornog tijela EKIP-a u posjetu HAKOM-u

VIJEST

Upravljanje i kontrola radiofrekvencijskog spektra te zaštita korisnika usluga tema su dvodnevnog sastanka nacionalnih regulatornih agencija koji se održava u Zagrebu.

ZAGREB, 16. travnja 2019. - Predstavnici Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP-a) u dvodnevnom su posjetu Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM-u). Crnogorskim kolegama predstavnici hrvatskog regulatornog tijela prenijeli su iskustva u svezi zaštite korisnika, oblika komunikacije i rješavanja sporova između korisnika i operatora te korisničkih prava i obveza u području elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. 

Osim o potrošačkim pravima i zaštiti korisnika, predstavnici crnogorskog EKIP-a razmijenit će iskustva s hrvatskim kolegama u svezi upravljanja i kontrole radiofrekvencijskog spektra, kao ograničenog nacionalnog dobra.

                                                                                             # # #
  
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  
 ispiši stranicu