e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Stručna radionica Europske komisije o promjenama na tržištu poštanskih usluga Europske unije

VIJEST

Pozivaju se dionici tržišta poštanskih usluga u RH i zainteresirana javnost da se aktivno uključe i sudjeluju na planiranoj stručnoj radionici EK o poštanskim uslugama.


ZAGREB, 3. svibnja 2019. - Europska komisija (EK) u suradnji s Europskim udruženjem poštanskih regulatornih tijela (European Regulators Group for Postal Services - ERGP) u sklopu procesa analize i prikupljanja podataka o tržišnim promjenama u području poštanskih usluga koji se provode tijekom proteklih 10-ak godina, za 4. lipnja 2019., u Briselu (Belgija) priprema održavanje jednodnevne stručne radionice za dionike tržišta poštanskih usluga i zainteresiranu javnosti država članica Europske unije (EU).

Cilj radionice je šira javna rasprava i uključivanje svih dionika tržišta poštanskih usluga i zainteresirane javnosti u konzultacije o učincima liberalizacije tržišta poštanskih usluga u proteklom razdoblju i evidentnim promjenama u načinu, navikama i potrebama potrošača pri korištenju poštanskih usluga u državama članicama EU od prihvaćanja posljednje Poštanske direktive Europskog parlamenta i Vijeća EU iz 2008.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), kao punopravna članica ERGP-a, poziva zainteresiranu javnost i sve dionike tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj, da se aktivno uključe i sudjeluju na planiranoj stručnoj radionici EK o poštanskim uslugama čiji detalji su dostupni putem poveznice.

                                                                                             # # #
  
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta. 
 ispiši stranicu