e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Objavljena aplikacija „Registar davatelja poštanskih usluga“

VIJEST

Aplikacija olakšava izvršenje dosadašnjih administrativnih postupaka, kao što su registracija, prijava i odjava obavljanja poštanskih usluga, upis i vođenje evidencije u registru davatelja, upravljanje i ažuriranje podataka davatelja, dostava odgovarajuće dokumentacije i ovlaštenja za obavljanje poštanskih usluga. 


ZAGREB, 14. svibnja 2019. – Na internetskoj stranici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), objavljena je aplikacija ˝Registar davatelja poštanskih usluga˝ kojom HAKOM u sklopu svojih nadležnosti određenih Zakonom o poštanskim uslugama (NN br. 144/12, 153/13 i 78/15; ZPU) i u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti, elektroničkim putem omogućava primjenu odredbi ZPU-a u svezi s pravom i mogućnosti obavljanja poštanskih usluga u RH. Aplikacijom ˝Registar davatelja poštanskih usluga˝, kroz e-postupak se svim postojećim davateljima poštanskih usluga te potencijalno novim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama za obavljanje poštanskih usluga u RH značajno olakšava izvršenje dosadašnjih administrativnih postupaka kao što su registracija, prijava i odjava obavljanja poštanskih usluga, upis i vođenje evidencija u registru davatelja, upravljanje i ažuriranje podataka davatelja, dostava odgovarajuće dokumentacije i ovlaštenja za obavljanje poštanskih usluga.
 
Aplikacija ˝Registar davatelja poštanskih usluga˝ dostupna je na poveznici, a više informacija i korisničke upute dostupne su na internetskoj stranici HAKOM-a.
 
                                                                                       # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr


O HAKOM-u:
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  

 ispiši stranicu