e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Javni poziv – izmjene Standardnih ponuda Hrvatskog Telekoma d.d.

HAKOM je na zahtjev operatora produljio rok za dostavu mišljenja i prijedloga izmjena u procesu izmjene tri standardne ponude HT-a.

Objavljen je javni poziv kako bi se prikupili prijedlozi zainteresiranih strana u procesu izmjene tri standardne ponude HT-a.
 
Zagreb, 20. svibnja 2019. - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavila je javni poziv u svrhu prikupljanja prijedloga svih zainteresiranih strana o potrebnim izmjenama Standardnih ponuda Hrvatskog Telekoma d.d. (HT), i to:
 • Standardne ponude za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA)
 • Standardne ponude za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (RUO)
 • Standardne ponude za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON). 

S obzirom na to da su se u prethodnom razdoblju pojavila određena pitanja oko potrebnih izmjena Standardnih ponuda, pozivamo zainteresirane strane da pored prijedloga izmjena odgovore i na sljedeća pitanja:
 1. Smatrate li potrebnim poboljšanja postojećih tehničkih značajki B2B sustava?
 2. Postoji li potreba za dodavanjem novih B2B izvještaja, odnosno za izmjenom postojećih B2B izvještaja?
 3. Postoji li potreba objedinjavanja određenih B2B izvještaja kako bi operatori putem jednog upita dobili više potrebnih podataka?
 4. Postoji li potreba za izmjenom procedure otklona kvara koja je trenutno propisana standardnim ponudama?
 5. Smatrate li kako treba detaljnije definirati aktivnosti koje su operatori korisnici, odnosno HT dužni poduzeti prije prijave kvara, odnosno potvrde da je kvar otklonjen ili nije u odgovornosti HT-a?
 6. Smatrate li trenutno propisani rok za otklon kvara u slučaju kvarova/smetnji na podzemnim i samonosivim kabelima primjerenim? Odgovor potkrijepiti konkretnim hodogramom.
 7. Koristite li „fault repair“ funkcionalnost te postoje li određeni problemi u primjeni?
 8. Postoje li određeni nedostatci u definiranim procesima koji se odnose na korištenje veleprodajnih usluga putem svjetlovodne infrastrukture (u smislu naknadne izgradnje kućnih instalacija, prikaza dostupnosti itd.)?
 9. HT je u komentarima na analize tržišta 3a i 3b naveo kako smatra da bi obveza ponude SLA operatoru korisniku trebala biti ograničena isključivo na područja u kojima HT ima službe podrške koje su u mogućnosti osigurati popravak kvara u kraćem vremenu (isključujući teško dostupna područja), s obzirom da postoji velik niz otoka koji su trajektnom linijom dostupni samo jednim danom u tjednu (Premuda, Silba, Olib, Lopud, Drvenik itd.). Stoga, smatra da u takvim okolnostima nije primjereno HT-u nametnuti obvezu otklanjanja kvara u rokovima koje je objektivno nemoguće ispuniti. Potpun popis lokacija na kojima HT ne bi nudio mogućnost SLA iz razloga nedostupnosti predlaže definirati dodatkom Standardne ponude. Koje je vaše mišljenje o navedenom prijedlogu?
 
Mišljenja i prijedlozi izmjena mogu se dostaviti najkasnije do 10. lipnja 2019. na adresu elektroničke pošte: OET@hakom.hr.

Napomena: ukoliko dostavljeni podaci/odgovori sadrže podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu, molimo da se isti označe povjerljivima. 
 
 ispiši stranicu