e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Sastanci Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu (ENRRB) te ENRRB-a i PRIME-a

VIJEST 

U Briselu se 20. i 21. svibnja održao 18. sastanak Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu (ENRRB – European Network of Rail Regulatory Bodies), a 22. svibnja 2019. zajednički sastanak ENRRB-a i PRIME - a (Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe - Platforma europskih upravitelja infrastrukture).
 
ZAGREB, 22. svibnja 2019. – U Briselu se 20. i 21. svibnja održao 18. sastanak Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu (ENRRB – European Network of Rail Regulatory Bodies), a 22. svibnja 2019. zajednički sastanak ENRRB-a i PRIME - a (Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe - Platforma europskih upravitelja infrastrukture). ENRRB je savjetodavno tijelo Europske komisije iz područja tržišta željezničkih usluga koje razmatra pitanja, postupke i praksu te ima za cilj usklađivanje na razini EU-a. U sklopu sastanka održao se i okrugli stol o najnovijim događanjima u državama članicama, s posebnim naglaskom na praksu regulatornih tijela i organizacijske promjene koje su se dogodile u razdoblju od prethodnog sastanka u studenom 2018..
 
Francuski regulator je održao prezentaciju vezano za neovisnost upravitelja infrastrukture te implementaciju 4. željezničkog paketa i njegovu primjenu. Tema prezentacije portugalskog regulatora bila je također implementacija 4. željezničkog paketa, ali u odnosu na primjenu testa ekonomske ravnoteže. Pitanjima infrastrukturnih naknada bavile su se prezentacije češkog, grčkog, nizozemskog, latvijskog i španjolskog regulatornog tijela, dok je danski regulator prenio svoja iskustva vezano uz računovodstveno razdvajanje PSO (subvencionirana usluga javnog prijevoza putnika) i komercijalnih usluga prijevoza.
Važna tema sastanka su bili uslužni objekti, odnosno luke, pri čemu se raspravljalo o načinu upravljanja ovim objektima, načelima i kriterijima odobravanja nediskriminirajućeg pristupa, kao i o europskom portalu uslužnih objekata.
 
Na zajedničkom sastanku ENRRB-a i PRIME-a glavna tema je bila izmjena postupka izrade međunarodnog voznog reda (TTR Project – Redesign of the International Timetabling Process), a sudionici sastanka su se osvrnuli i na postupanje s ad hoc zahtjevima i zakašnjelim zahtjevima, na izvješće o mreži i informativni dokument za koridor, kao i PCS (Path Coordination System – Aplikacija za usklađivanje zahtjeva za trasama vlaka).

                                                                                        # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr


O HAKOM-u:
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  
 ispiši stranicu