Preskočite na glavni sadržaj
EN
Electronic comunications

Roaming od 15. lipnja 2017.

Što je međunarodni roaming?

Međunarodni roaming je usluga koju nude operatori javnih pokretnih komunikacija (dalje: mobilni operatori) uz pomoć koje možete koristiti vaš telefon u inozemstvu. Svi mobilni operatori u Hrvatskoj, ovisno o tarifnom paketu, nude međunarodni roaming. Vaš operator ima sporazume o roamingu sa stranim operatorima, što Vama kao korisniku pruža mogućnost korištenja mreža tih operatora ostvarivanjem odlaznih i dolaznih poziva, korištenje podatkovnih usluga, slanja i primanja SMS poruka, kao i neke druge mobilne usluge (npr. pristup glasovnoj pošti i nadoplata računa na pre-paid telefonima) na isti način kao i kod svog operatora u RH. 
 
Važna napomena: međunarodni pozivi su pozivi koje upućujete iz matične zemlje prema međunarodnim brojevima, ne spadaju u uslugu međunarodnog roaminga te kao takvi nisu regulirani, što znači da vaš operator slobodno formira te cijene poziva.

Što se mijenja od 15. lipnja 2017.?

Od 15. lipnja 2017.  počinje se primjenjivati roaming uredba tzv. RLAH ("u roamingu kao kod kuće", eng. Roam Like At Home) kojom se cijene u roamingu određuju na osnovu nacionalnih cijena. Navedena regulacija se odnosi na usluge u roamingu u zemljama EU/EEA.

Koliko ću plaćati usluge u roamingu nakon 15. lipnja 2017.?

Za pozive koji započinju i završavaju u EU/EEA, zemljama (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo) sukladno novoj regulaciji, operatori će moći primjenjivati cijene iz nacionalne tarife koju koristite. Navedeno znači da će svaki korisnik koji se nalazi u roamingu (u gore navedenim zemljama) plaćati usluge sukladno tarifi koju je ugovorio sa svojim operatorom za domaći promet. Međutim, kod pristupa internetu u roamingu, a kako bi se spriječile moguće zlouporabe, postoji mogućnost ograničavanja korištenja prijenosa podataka po domaćim cijenama. Ta ograničenja ovise o korisnikovoj tarifi, a svaki operator ima obvezu obavijestiti korisnika o količini koja se može iskoristiti u roamingu. Preko tog limita operator ima pravo naplatiti dodatnu roaming naknadu za prijenos podataka. Korisnik će biti obaviješten o tome je li njegova tarifa podliježe limitu potrošnje i koliki mu je taj limit.

Pokrivaju li nova prava također pozive iz moje zemlje u inozemstvo (npr. iz Hrvatske u Sloveniju)?

Ne, takvi pozivi nisu roaming pozivi. Nova prava pokrivaju komunikaciju (pozive, SMS-ove i podatkovni promet) koja se ostvaruje dok ste u inozemstvu unutar EU/EEA. Cijene međunarodnih poziva iz matične zemlje prema drugim zemljama, uključujući EU/EEA, nisu regulirane i naplaćuju se sukladno poslovnoj odluci operatora te iste moraju biti navedene u cjeniku operatora kojeg koristite.

Je li stvarno točno da neću plaćati nikakve dodatne troškove kad putujem i koristim svoj pametni telefon unutar EU?

Tako je. Vaša komunikacija (telefonski pozivi, SMS, podatkovni promet) koju obavljate iz druge EU/EEA zemlje bit će pokrivena Vašim domaćim paketom: minute, SMS-ovi i GB koje trošite u inozemstvu bit će naplaćeni ili oduzeti od volumena Vašeg domaćeg tarifnog plana kao da ste doma (u zemlji u kojoj živite, radite ili studirate). Koristite li svoj mobilni telefon dok periodično putujete unutar EU/EEA ili ga koristite u zemlji u kojoj živite bit će sasvim isto. Koristit ćete roaming usluge kao da ste doma (Roam like at home).

Kada se nalazim u zemljama EU/EEA, koliko plaćam za dolazni poziv?

Ako putujete unutar EU/EEA nakon 15. lipnja 2017, dolazni pozivi su za Vas besplatni – isto kao i u matičnoj zemlji.

Koliko dugo mogu koristiti roaming usluge kao doma dok sam u inozemstvu?

Općenito pravilo je da sve dok provodite više vremena u svojoj matičnoj zemlji nego u inozemstvu, ili koristite svoj mobilni telefon više u matičnoj zemlji nego u inozemstvu, možete koristiti roaming usluge po domaćim cijenama kad god putujete unutar EU/EEA. Ovo se smatra pravednim korištenjem roaming usluga. Ako to nije slučaj, Vaš mobilni operator Vas može kontaktirati u slučaju kada uoči moguću zlouporabu temeljenu na ravnoteži roaming aktivnosti i domaće aktivnosti u razdoblju od 4 mjeseca. Ako provodite većinu vremena u inozemstvu i trošite više u inozemstvu nego doma u razdoblju od 4 mjeseca, ili ako operator utvrdi dugotrajnu neaktivnost određene SIM kartice koja se najviše, ako ne i isključivo, upotrebljava u roamingu ili ako operator utvrdi pretplatu istog korisnika u roamingu na višestruke SIM kartice i njihovu uzastopnu uporabu, operator Vas može zatražiti da unutar narednih 14 dana pojasnite razloge takvog korištenja usluge u roamingu. Ako nastavite koristiti roaming usluge više nego domaće, Vaš operator Vam može početi naplaćivati dodatnu roaming naknadu za sav roaming promet, a ona ne smije biti viša od Uredbom utvrđenih maksimalnih veleprodajnih roaming naknada o čemu će korisnik biti obaviješten.

Postoje li ikakva ograničenja u volumenu telefonskog prometa, slanja SMS-ova i korištenja mobilnog podatkovnog prometa po domaćim cijenama dok putujem?

Za korištenje govornih i SMS usluga u roamingu ne postoje prometna ograničenja, odnosno, govorne i SMS usluge plaćate na identičan način kao u matičnoj zemlji. Tako npr. ako u matičnoj zemlji imate neograničene pozive i SMS-ove prema ostalim mobilnim mrežama u RH, imate pravo navedene neograničene pozive i SMS-ove koristiti i dok koristite roaming unutar EU/EEA. Također ukoliko u svojoj domaćoj tarifi imate uključeno 500 minuta prema ostalim mobilnim mrežama u RH za govorni promet i 500 SMS-ova prema ostalim mobilnim mrežama u RH imat ćete ih i dok koristite roaming unutar EU/EEA, odnosno ako plaćate po nekoj jediničnoj cijeni usluge u matičnoj zemlji, po istoj cijeni ćete ih plaćati i u roamingu u zemljama EU/EEA. Nakon što potrošite uključene minute/SMS-ove prema ostalim mobilnim mrežama u RH operator će Vam naplatiti usluge po cijenama koje vrijede za domaću tarifu prema ostalim mobilnim mrežama u RH. Ukoliko imate neograničen mobilni podatkovni promet ili povoljni paket podatkovnog prometa, Vaš operator može sukladno politici pravedne uporabe primijeniti sigurnosni mehanizam u vidu dodatne naplate korištenja podatkovnog prometa dok ste u roamingu. Ako je to slučaj, operator će Vas unaprijed informirati o takvom ograničenju i morat će Vas upozoriti u slučaju da ga dosegnete. Sigurnosni limit će biti dovoljno visok da pokrije većinu, ako ne i sve Vaše roaming potrebe. Nakon što dosegnete taj limit, možete i dalje koristiti podatkovni roaming na kojeg će se dodavati roaming naknada. Ako Vas Vaš domaći operator nije izričito informirao o roaming ograničenju za podatkovni promet, imate na raspolaganju cijeli iznos podatkovnog prometa sukladno Vašoj tarifi.

Ako često putujem u inozemstvo ili planiram ostati dulje razdoblje u inozemstvu, kako da znam mogu li i u tom slučaju koristiti novu roaming tarifu (RLAH)?

Općenito pravilo je da ako provodite više vremena doma nego u inozemstvu ili koristite Vaš mobilni telefon više doma nego u inozemstvu možete u roamingu koristiti usluge po domaćim cijenama kad putujete bilo gdje u EU/EEA. To se smatra pravednom uporabom roaming usluga. Kako bi utvrdili je li to slučaj, Vaš operator provjerava Vaše vrijeme provedeno u roamingu kao i Vašu potrošnju u roamingu tijekom zadnja četiri uzastopna mjeseca. Stoga, sve dok Vas Vaš operator nije kontaktirao dok ste u inozemstvu, možete bez brige koristiti novu roaming tarifu (RLAH). 

Je li i dalje dobra ideja uzeti privremeno lokalnu SIM karticu kad putujem vani na dulje razdoblje (više od 2 tjedna)? 

Građani EU/EEA mogu i dalje kupovati bilo koju drugu SIM karticu u bilo kojoj državi članici EU/EEA te s pomoću nje koristiti usluge u roamingu po lokalnim tarifama. Međutim, roaming pravila pravedne uporabe su dizajnirana za ljude koji periodično putuju u EU/EEA. Stoga, ako planirate ostati u inozemstvu nekoliko mjeseci uzastopno, dobro je provjeriti pravila pravedne uporabe koje Vam je propisao Vaš operator kako biste donijeli odluku što je najbolje u Vašem slučaju.

Trebam li aktivirati novu roaming tarifu?

Nova roaming tarifa se automatski primjenjuje od 15. lipnja 2017. svim korisnicima, tako da ne trebate poduzimati nikakve radnje. U slučaju ako želite aktivirati neku drugu roaming tarifu, morate ju aktivirati kod svog operatora. 

Ukoliko ja već imam zasebnu roaming tarifu koju sam odabrao (npr. plaćam nešto više od EU regulirane tarife kad sam unutar EU, ali zato imam vrlo dobre cijene kad sam u roamingu u susjednim zemljama koje nisu dio EU). Mogu li zadržati tu tarifu i nakon 15. lipnja 2017.?

Ukoliko trenutno koristite neku alternativnu roaming tarifu operator će Vas kontaktirati prije 15. lipnja 2017. i pitati želite li zadržati Vašu posebnu roaming tarifu. Ako eksplicitno potvrdite, moći ćete je zadržati, a ako odgovorite negativno ili ne odgovorite uopće, na Vas će se automatski primjenjivati nova roaming pravila unutar EU/EEA.

Kako ću znati koju cijenu ću plaćati kada sam npr. u Sloveniji? 

Operator će Vam po ulasku u stranu zemlju poslati SMS poruku u kojem će Vas obavijestiti o cijenama poziva, SMS poruka i prijenosa podataka te primjeni politike pravedne uporabe ukoliko se primjenjuju dok ste u roamingu u toj zemlji. 

Hoće li nova roaming pravila imati ikakav utjecaj na mene ukoliko nikada ne putujem u EU/EEA? 

Neće. Ako ne putujete u zemlje EU/EEA, ništa se neće promijeniti za Vas. Možete dobiti obavijest od operatora o promjenama u Vašem ugovoru vezano za nova roaming pravila, međutim ukoliko Vas pri tom Vaš operator obavijesti o promjenama bilo kojih drugih uvjeta Vašeg ugovora koje su za Vas nepovoljnije od postojećih, imate pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade ako ne prihvaćate te promjene.

Što ako imam dodatna pitanja dok sam u roamingu?

Putem SMS poruke kojeg zaprimite po ulasku u stranu zemlju operator će vas obavijestiti o besplatnom broju telefona kojeg možete nazvati kako biste dobili detaljnije informacije. 

Hoće li mi se aktivirati nova roaming tarifa za EU/EEA ako koristim unaprijed plaćenu uslugu (eng. prepaid)? 

Hoće, a količina podatkovnog prometa kojeg možete iskoristiti za vrijeme roaminga, ovisi o Vašem iznosu na računu u trenutku kada ste započeli koristiti roaming uslugu. Operator Vas je dužan obavijestiti točno o kojoj količini prometa se radi i po kojoj cijeni se koristi.

Na koji način mogu kontrolirati trošak u roamingu? 

Propisano ograničenje za podatkovni roaming je oko 470 kuna (50€ + PDV), osim u slučajevima kad zatražite od svog operatora drugačiju kontrolu potrošnje. Operator će Vas obavijestiti putem SMS poruke, e-pošte ili skočnog prozora kada dosegnete iznos od 80% ugovorenog ograničenja. U trenutku kada pređete dogovoreno ograničenje dobit će te poruku da je usluga obustavljena zajedno s uputama što točno treba napraviti ako ipak želite da Vam se usluga i nakon dosegnutog limita nastavi pružati.

Mogu li zatražiti od operatora isključenje podatkovnog roaminga kada idem u inozemstvo?

Da, možete zatražiti besplatno isključenje podatkovnog roaminga. 

Što da radim ako se nalazim u pograničnom području gdje dolazi do automatskog, neželjenog prebacivanja na stranu mrežu?

Ako se nalazite u blizini pograničnog područja, preporučujemo Vam da na svom mobilnom uređaj odaberete postavku „Ručni odabir mreže“ i postavite je na mrežu vašeg domaćeg operatora.