Preskočite na glavni sadržaj
HR
Česta pitanja

Do kojeg iznosa davatelj poštanskih usluga vraća štetu?

Sukladno odredbama ZPU-a davatelj poštanskih usluga obvezan je pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi isplatiti za pošiljke u unutarnjem prometu sljedeću naknadu štete:

1. za gubitak, potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja:
  • preporučene pošiljke* – u visini peterostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge,
  • pošiljke s označenom vrijednosti – u visini iznosa označene vrijednosti;
2. za djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja:
  • preporučene pošiljke* – u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, ali najviše do peterostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge,
  • pošiljke s označenom vrijednosti – u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, ali najviše do iznosa označene vrijednosti;
3. za prekoračenje roka prijenosa i uručenja pošiljke – u visini trostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge.

Uz navedeno, kad poštanska usluga nije obavljena, davatelj poštanskih usluga obvezan je vratiti naplaćenu cijenu poštanske usluge.
 
Davatelj poštanskih usluga obvezan je, osim naknade, vratiti i iznos naplaćene cijene poštanske usluge za potraživanje, kao i iznos naplaćene cijene poštanske usluge (osim dijela cijene poštanske usluge koji je naplaćen za označenu vrijednost na pošiljkama s označenom vrijednosti) te isplatiti i zakonske zatezne kamate. Na naknadu štete u međunarodnom prometu primjenjuju se akti Svjetske poštanske unije.

* Preporučene pošiljke podrazumijevaju univerzalnu ili zamjensku poštansku uslugu.