Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Pokretna mreža

Važeća standardna ponuda

  • SP HT-a za usluge međupovezivanja u pokretnoj mreži (RIO) (čistopis) (u primjeni od 1. srpnja 2021.)
  • SP HT-a za usluge međupovezivanja u pokretnoj mreži (RIO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 1. srpnja 2021.)
  • SP A1 a za usluge međupovezivanja u pokretnoj mreži (RIO) (čistopis) (u primjeni od 1. srpnja 2021.)
  • SP A1 za usluge međupovezivanja u pokretnoj mreži (RIO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 1. srpnja 2021.)
  • SP Telemach-a za usluge međupovezivanja u pokretnoj mreži (RIO) (čistopis) (u primjeni od 1. srpnja 2021.)
  • SP Telemach-a za usluge međupovezivanja u pokretnoj mreži (RIO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 1. srpnja 2021.)

Arhiva

Čistopis Evidentirane promjene
SP HT-a za usluge međupovezivanja u pokretnoj mreži (RIO) (čistopis) (u primjeni od 1. siječnja 2020.) SP HT-a za usluge međupovezivanja u pokretnoj mreži (RIO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 1. siječnja 2020.)
SP HT-a za usluge međupovezivanja u pokretnoj mreži (RIO) (čistopis) (u primjeni od 1. ožujka 2018.) SP HT-a za usluge međupovezivanja u pokretnoj mreži (RIO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 1. ožujka 2018.)
SP HT-a za usluge međupovezivanja  pokretnoj mreži (RIO) (čistopis) (u primjeni od 24. prosinca 2015.) SP HT-a za usluge međupovezivanja u pokretnoj mreži (RIO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 24. prosinca 2015.)
SP HT-a za usluge međupovezivanja u pokretnoj mreži (RIO) (čistopis) (u primjeni od 1. travnja 2015. do 24.12.2015.) SP HT-a za usluge međupovezivanja u pokretnoj mreži (RIO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 1. travnja 2015. do 24.12.2015.)
SP HT-a za usluge međupovezivanja u pokretnoj mreži (RIO) (čistopis) (u primjeni od 1. srpnja 2013.) SP HT-a za usluge međupovezivanja u pokretnoj mreži (RIO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 1. srpnja 2013.)
SP HT-a za usluge međupovezivanja u pokretnoj mreži (RIO) (u primjeni od 01. siječnja 2013.) (pdf)  
SP VIPnet-a za usluge međupovezivanja u pokretnoj mreži (RIO) (čistopis) (u primjeni od 01. srpnja 2013.) SP VIPnet-a za usluge međupovezivanja u pokretnoj mreži (RIO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 01. srpnja 2013.)
SP VIPnet-a za usluge međupovezivanja u pokretnoj mreži (RIO) (u primjeni od 01. siječnja 2013.) (pdf)  
SP Tele2 za usluge međupovezivanja u pokretnoj mreži (RIO) (čistopis) (u primjeni od 01. srpnja 2013.)