Otvorena javna rasprava o prijedlogu dva akta HAKOM-a iz područja poštanskih usluga

 VIJEST

Zainteresirana javnost, kao i svi dionici tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj, mogu se aktivno uključiti u javnu raspravu o prijedlogu dva akta HAKOM-a iz područja poštanskih usluga.


ZAGREB, 4. veljače 2020. - Na službenim internetskim stranicama Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) pokrenute su javne rasprave o prijedlozima dva akta HAKOM-a iz područja poštanskih usluga kako slijedi:
-              prijedlog Metodologije za regulaciju cijena USO (poveznica:),
-              prijedlog Naputka za računovodstveno razdvajanje i troškovno računovodstvo davatelja univerzalne (poštanske) usluge (poveznica).

HAKOM poziva zainteresiranu javnost, kao i sve dionike tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj da se aktivno uključe u javnu raspravu o prijedlogu dva navedena akta putem gore navedenih poveznica, zaključno do 18. veljače 2020.


                                                                                        # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr

O HAKOM-u:
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.