HAKOM iznio svoja stajališta nakon javne rasprave o budućoj dodjeli frekvencijskih pojaseva 700 MHz, 1500 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz

VIJEST

Tijekom rasprave zaprimljeni su komentari različitih sudionika, koji obuhvaćaju operatore mreža pokretnih komunikacija, kao i lokalne/regionalne operatore te mrežnog operatora, predstavnike industrije i javnosti.


ZAGREB, 12. veljače 2020.  - U razdoblju od 18. listopada 2019. do 20. siječnja 2020. HAKOM je proveo javnu raspravu o budućoj dodjeli frekvencijskih pojaseva 700 MHz, 1500 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz kojom je izvijestio dionike tržišta i javnost o namjeri dodjele spektra za 5G mreže te ispitao stanje i potrebe tržišta.

Tijekom rasprave zaprimljeni su komentari različitih sudionika, koji obuhvaćaju operatore mreža pokretnih komunikacija, kao i lokalne/regionalne operatore te mrežnog operatora, predstavnike industrije i javnosti.

S obzirom na strukturu i raznolikost zaprimljenih odgovora i općih komentara, HAKOM je svoja stajališta nakon javne rasprave iznio u okviru dokumenta kojim iskazuje namjeru provođenja javne dražbe za frekvencijska područja 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz, što proizlazi iz različitih iskazanih interesa prikupljenih tijekom javne rasprave. Unutar postupka javne dražbe mogu se postaviti pravila i uvjeti kako bi se ostvarilo ciljano pokrivanje korisnika i osiguranje investicija u područja od posebnog interesa (otoci, ruralna i planinska područja, prometnice, željeznice i sl.). Sudionici se mogu nadmetati i oko vrste i razine obveza iz dozvole, što će biti jedan od ključnih faktora unutar tog postupka. O svim parametrima dražbe će se provesti javna rasprava, gdje će zainteresirana javnost imati mogućnost upoznati se s namjerama HAKOM-a i iznijeti svoje komentare.

Najkasnije prilikom provođenja javne rasprave o javnoj dražbi, provest će se i javne rasprave o podzakonskoj regulativi kojom se određuju tehnički uvjeti za uporabu radijskih frekvencija i utvrđuju područja za koja će se dozvole dodjeljivati, odnosno o planovima dodjele frekvencijskih pojaseva 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz.

Imajući u vidu da je Republika Hrvatska članica NATO-a, HAKOM će prilikom donošenja odluka u obzir uzeti međunarodne obaveze koje iz toga proizlaze, a tiču se radiofrekvencijskog spektra.

Zaprimljeni komentari i stajališta HAKOM-a nakon provedene javne rasprave mogu se pronaći na poveznici.
 
                                                                                       # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr

O HAKOM-u:
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.