HAKOM objavljuje oglas o prodaji službenih vozila prikupljanjem ponuda

  
Temeljem Odluke predsjednika Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) o rashodu i prodaji službenog vozila KLASA: 406-01/20-03/04, URBROJ: 376-10-1-20-1, od 12. veljače 2020. HAKOM objavljuje
 
O G L A S
 
o prodaji službenih vozila prikupljanjem ponuda.
 
I
Popis službenih vozila HAKOM-a za prodaju:
 
Redni broj Marka vozila Vrsta motora Početna cijena
(u kn)
Broj šasije Godina proizvodnje Vozilo registrirano do Broj prijeđenih kilometara
1. Renault KANGOO 1.5 DCI EX diesel 32.200 VF1KW0CB642377819 2009. 15.12.2020. 86.389
2. Renault KANGOO 1.5 DCI EX diesel 28.000 VF1KW0CB642376973 2009. 15.12.2020. 131.543
3. VW Passat 2.0 TDI diesel 42.000 WVWZZZ3CZAP053751 2010. 09.06.2020. 191.227
4. Citroen C4 Picasso 2.0 HD diesel 35.000 VF7UDRHE8BJ777828 2011. 01.12.2020. 146.701
5. Toyota RAV4 2.2 D-4D LIM diesel 63.000 JTMBC31V40DO61503 2011. 10.02.2021. 128.813
6. Toyota RAV4 2.2 D-4D LIM diesel 59.600 JTMBC31V00D061501 2011. 10.02.2021. 165.369
7. Citroen C4 GRANDE Picasso diesel 36.000 VF7UARHE8CJ724577 2012. 08.11.2020. 112.566
8. Citroen C4 GRANDE Picasso diesel 44.000 VF7UARHE8CJ724576 2012. 08.11.2020. 115.258
9. LANCIA DELTA 1.9 16v diesel 45.400 ZLA84400001102753 2012. 29.06.2020. 113.345

Uz vozila prodaju se zimske auto-gume koje su montirane na vozilima te dodatan paket od 4 ljetne auto-gume za svako pojedino vozilo.
 
Vozila se nalaze u Zagrebu, adresa: Roberta Frangeša Mihanovića 9, Sky Office, a mogu se pogledati radnim danom od 9:00 – 11:00 sati uz prethodnu najavu kontakt osobi: gospođi Kristini Bertović, tel.: 01/7007-007.
 
II
Kriterij za odabir ponude je najviša ponuđena kupoprodajna cijena, koja ne može biti niža od utvrđene početne cijene.
 
III
Prodaja službenih vozila iz točke I. ovog Oglasa provest će se prikupljanjem pisanih ponuda.
Pravilna ponuda mora sadržavati:
  • Ime i prezime, točnu adresu, OIB ponuditelja, broj telefona
  • Marku vozila, godinu proizvodnje te redni broj iz popisa službenih vozila za prodaju (1. kolona tablice iz točke I. ovog Oglasa)
  • Iznos cijene koja se nudi, a koja ne može biti niža od utvrđene početne cijene.
 
Ponuditelji ponude dostavljaju u zatvorenoj omotnici, osobno ili poštom na adresu: HAKOM, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb, s naznakom „Ponuda – NE OTVARATI – za kupnju vozila (navesti marku vozila i redni broj iz popisa službenih vozila za prodaju (1. kolona tablice iz točke I. ovog Oglasa))“.
 
IV
Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“ i isključuje mogućnost naknadnog prigovora ulaganja prigovora.
 
V
Rok za dostavu ponuda je 7 dana od dana objave ovog oglasa o javnom prikupljanju ponuda na mrežnoj stranici HAKOM-a, odnosno najkasnije do 22. veljače 2020.
Povjerenstvo će istovremeno otvoriti sve ponude pristigle u navedenom roku te o svemu sastaviti zapisnik i donijeti odluku o odabiru, bez prisutnosti javnosti.

Sve ponude koje pristignu poslije roka, Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.

Dostavljena ponuda u roku, a koja ne sadrži sve elemente iz točke III. ovog oglasa smatrat će se nepravilnom ponudom, te će se uzeti u obzir slijedeća valjana ponuda prema upisniku o zaprimanju ponuda.
U slučaju da više pravilnih ponuda ima istovjetne cijene, odabrana će biti ponuda koja je prva zaprimljena po redoslijedu zaprimanja u upisniku o zaprimanju ponuda.
 
VI
Ponuditelju s najvišom cijenom valjane ponude dostavlja se Odluka o odabiru i ispostavlja se račun. Ponuditelj je dužan u roku 8 dana od dana izdavanja računa izvršiti uplatu na žiro račun Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, IBAN: HR74 2390 0011 1003 2017 3.
Uz predočenje dokaza o uplati, zaključit će se Ugovor o kupoprodaji u prostorijama HAKOM-a, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb.  Kontakt osoba: Sanja Zajec.
 
Ukoliko osoba s najvišom valjanom ponudom propusti rok od 8 dana za uplatu, smatrat će se da je odustala od kupnje vozila, a pravo kupnje ima slijedeći ponuditelj s najvišom cijenom valjane ponude prema Zapisniku povjerenstva i Upisniku o zaprimanju ponuda.
 
Porez na promet kao i sve ostale troškove koji nastanu, a vezani su uz sklapanje Ugovora o kupoprodaji, snosi kupac. HAKOM nije u sustavu PDV-a.
 
Kupac nakon uplate i zaključenja ugovora o kupoprodaji, može odmah preuzeti vozilo zajedno s pratećim dokumentima.

                                                                                       # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr

O HAKOM-u:
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.