Ekonomska ravnoteža

Ekonomska ravnoteža ugovora o obavljanju usluge javnog prijevoza putnika

Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN br. 104/17) podnositelj zahtjeva koji planira zatražiti infrastrukturni kapacitet radi obavljanja usluge željezničkog prijevoza putnika na trasama na kojima između određenog polazišta i određenog odredišta jedan ili više ugovora o obavljanju usluge javnog prijevoza putnika pokriva istu ili alternativnu trasu te ako bi se time ugrozila ekonomska ravnoteža tih ugovora, obavijestit će o tome upravitelja infrastrukture i Regulatorno tijelo najmanje 18 mjeseci prije stupanja na snagu voznog reda na koji se odnosi zahtjev za kapacitet.
 
Regulatorno tijelo se obavještava putem standardnog obrasca obavijesti o planiranoj novoj usluzi željezničkog prijevoza putnika.