Ekonomska ravnoteža

Ekonomska ravnoteža ugovora o obavljanju usluge javnog prijevoza putnika

Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN br. 104/17) podnositelj zahtjeva koji planira zatražiti infrastrukturni kapacitet radi obavljanja usluge željezničkog prijevoza putnika na trasama na kojima između određenog polazišta i određenog odredišta jedan ili više ugovora o obavljanju usluge javnog prijevoza putnika pokriva istu ili alternativnu trasu te ako bi se time ugrozila ekonomska ravnoteža tih ugovora, obavijestit će o tome upravitelja infrastrukture i Regulatorno tijelo najmanje 18 mjeseci prije stupanja na snagu voznog reda na koji se odnosi zahtjev za kapacitet.
 
Regulatorno tijelo se obavještava putem standardnog obrasca obavijesti o planiranoj novoj usluzi željezničkog prijevoza putnika koji možete naći ovdje.
Obavijesti o planiranim novim uslugama željezničkog prijevoza putnika

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti temeljem članka 4. stavka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1795 od 20. studenoga 2018. o utvrđivanju postupka i kriterija za primjenu testa ekonomske ravnoteže na temelju članka 11. Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća, objavljuje obavijesti HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. iz Zagreba o planiranim novim uslugama željezničkog prijevoza putnika.

Predmetne obavijesti se odnose se na sljedeće usluge:
  • Prag - Rijeka od 1. srpnja 2020.  (pdf)
  • Bratislava - Split od 1. srpnja 2021. (pdf)
  • Prag - Split - Rijeka od 1. srpnja 2021. (pdf)