EK, ERGP i HAKOM pozivaju na javnu raspravu

VIJEST 

Pozivaju se svi dionici tržišta poštanskih usluga na uključivanje u javnu raspravu o prijedlogu programa za evaluaciju ciljeva Poštanske direktive na inicijativu Europske komisije i ERGP-a.
 
ZAGREB, 17. ožujka 2020. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) kao nacionalno regulatorno tijelo za poštanske usluge u Republici Hrvatskoj poziva sve dionike tržišta poštanskih usluga na uključivanje u javnu raspravu o prijedlogu programa za evaluaciju Poštanske Direktive.

Europska komisija i Europsko udruženje regulatornih tijela za poštanske usluge (ERGP) tijekom 2019. pokrenuli su izradu programa za evaluaciju Poštanske Direktive. U sklopu navedenog izrađen je inicijalni prijedlog programa evaluacije za koji se poziva na uključivanje i davanje komentara, prijedloga i mišljenja sve dionike tržišta poštanskih usluga u državama članicama Europske unije. Inicijalni prijedlog programa evaluacije dostupan je putem poveznice.  
 

                                                                                # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr

O HAKOM-u:
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.