Testiranja u RH

U RH se trenutačno vrše testiranja funkcionalnosti 5G tehnologije za koje su sva tri operatora pokretnih komunikacija na tržištu u RH zatražila privremene dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra temeljem kojih nije dozvoljeno komercijalno pružanje usluga.

HAKOM je privremene dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 3,6 GHz izdao za potrebe tehničkog ispitivanja 5G tehnologije na područjima Grada Zagreba uključujući područje Grada Samobora i Grada Svete Nedelje te ZL Franjo Tuđman, Grada Osijeka, Grada Rijeke, Grada Splita, otoka Krka, Grada Dubrovnika, Grada Hvara, Grada Novalje, Grada Jastrebarskog, Grada Raba, Grada Bjelovara, Grada Novske i Grada Varaždina.

Također, HAKOM je izdao privremene dozvole u frekvencijskom području 2100 MHz Hrvatskom Telekomu d.d. za područje Grada Zagreba, Grada Samobora i Grada Svete Nedelje i A1 Hrvatska d.o.o. za područje Grada Siska za testiranje funkcionalnosti dinamičkog dijeljenja spektra (Dynamic Spectrum Sharing), koja omogućava dijeljenje frekvencija između 4G i 5G tehnologije u istom frekvencijskom pojasu, ovisno o zahtjevima pojedinih korisnika. Navedeno predstavlja softversku nadogradnju postojećih sustava (bez potrebe za novim antenskim sustavima i opremom), a dijeljenje resursa između 4G i 5G tehnologije ovisi o prometnim potrebama korisnika za pojedinom tehnologijom.  

HAKOM je proveo kontrolna mjerenja razina elektromagnetskih polja na lokacijama u blizini baznih postaja na kojima se testira 5G tehnologija u gradu Osijeku. Više o mjerenjima možete pronaći u dokumentu.

Više informacija
Operatori su dužni prije početka rada HAKOM-u prijaviti podatke o zemljopisnoj lokaciji i tehničke podatke za svaku postavljenu radijsku postaju ili izmjenu parametara postojećih radijskih postaja.

Do sada su zaprimljene prijave za sljedeće lokacije po operatorima i frekvencijskim područjima:
 
 • Hrvatski Telekom d.d.
  • 3,6 GHz:
   • Radnička 21 i Hrvatske Bratske Zajednice 4 u Zagrebu,
   • Danice Ilirske 6, Perkovčeva 108 i Grada Wirgesa 2 u Samoboru,
   • M. Stilinovića 7 i Ulici dr. Franje Tuđmana 6 u Svetoj Nedelji,
   • Vijenac Gorana Zobundžije 8, Vijenac Ivana Meštrovića 102, Kapucinska 37, Stjepana Radića 19A, Trg Svetog Trojstva 3, Kardinala Alojzija Stepinca 17A, Županijska 21 i Šamačka 2 u Osijeku,
   • Ljudevita Gaja 2 u Bjelovaru,
   • Ružmarinska 6 i Bodulska 1 u Krku, Emila Geistlicha 38 u Baškoj, Ravnica 40 u Korniću i Ivana Gorana Kovačića 22 u Punatu na otoku Krku Puntu na otoku Krku – testiranja 5G tehnologije na svim prijavljenim lokacijama na otoku Krku više nisu u tijeku
  • 2100 MHz:
   • Vice Vukova 6, Božidara Magovca 38, Sarajevska cesta 5 i 29, Ive Robića 2, Remetinečki gaj b.b., Remetinečka cesta 15, Avenija Većeslava Holjevca 10 i 20, Park hrvatskog zrakoplovstva b.b., Avenija Dubrovnik 15 i 32, Radmanovačka 4, Trnsko 22, Kombolova 2, Balokovićeva 77 i Lojenov prilaz 8 i Kruge 26 u Zagrebu,
   • Zagrebačka b.b. u Bregani,
   • Siget 1, br. 27 u Brezju,
   • Farkaševec Samoborski b.b. u Farkaševcu Samoborskom,
   • Grada Wirgesa, Danice Ilirske 6 i Dobriše Cesarića b.b. u Samoboru,
   • Obrtnička 19 u Svetoj Nedjelji
 •  A1 Hrvatska d.o.o.
  • 3,6 GHz:
   • Ljudevita Gaja 1, Vrtni put 1, Prisavlje 3 i Miramarska cesta 24 u Zagrebu,
   • Riva 8 u Rijeci,
   • Županijska 21 u Osijeku,
   • Kralja Zvonimira 14 u Splitu,
   • Ul. Frana Supila 12 u Dubrovniku
  • 2100 MHz
   • Trg Vere Grozaj 15, Rimska 29, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21 i J.J. Strossmayera b.b. u Sisku
 • Tele 2. d.o.o.
  • 3,6 GHz:
   • Josipa Marohnića 1 u Zagrebu